‘Extra inzet nodig op terugdringen aantal voortijdig schoolverlaters’