Door Privé: Çetin Yildirim op 2 april 2013

‘Extra inzet nodig op terugdringen aantal voortijdig schoolverlaters’

De PvdA-fractie wil dat het college van B&W extra gaat inzetten op het terugdringen van het grote aantal voortijdig schoolverlaters in Deventer. De fractie vindt de resultaten in Deventer teleurstellend wanneer deze worden afgezet tegen de doelstelling die was gesteld en tegen de resultaten in andere regio’s waar men wel resultaten heeft geboekt. PvdA-raadslid Çetin Yıldırım wil opheldering van het college over de tegenvallende resultaten en de achterliggende redenen.

“Schooluitval is een serieus probleem met ingrijpende gevolgen voor de uitgevallen jongeren maar ook voor hun directe leefomgeving. Voortijdige schooluitval zonder diploma betekent in veel gevallen ook maatschappelijke uitval”, aldus Yıldırım.

De PvdA-fractie wil o.a. een reactie op de lage score van Deventer in vergelijking met de meeste andere regio’s in het land. Daarnaast wil de fractie weten wat het college gaat doen om bij te sturen op het grote aantal jongeren wat te vroeg van school gaat zonder een relevant diploma.

Privé: Çetin Yildirim

Privé: Çetin Yildirim

Gemeenteraadslid van 03/01-2005 tot 27/09/2017.  

Meer over Privé: Çetin Yildirim