Door Rob de Geest op 14 juli 2016

Extra handhaving en inzet op preventie overlast

De gemeenteraad en het college hebben positief gereageerd op een voorstel van de PvdA-fractie om in een pilot meer in te zetten op aanpak van overlast in de openbare ruimte in Deventer. Via extra handhavingscapaciteit op straat en meer inzet op preventie bij overlast wil de PvdA iets doen aan de zorgen over het gebrek aan capaciteit en de toename van klachten door overlast. Het voorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest werd door een zeer ruime meerderheid van de raad aanvaard en ook B&W reageerde positief op het voorstel. Hierbij gaat het o.a. om het aanpakken en voorkomen van overlast door hondenpoep, zwerfvuil en dumping van afval.

Met dit voorstel voor een pilot van enkele jaren met bijbehorende financiële middelen kan nu sneller voorzien worden in extra handhavingscapaciteit en een opzet voor verbeterd preventiebeleid voor overlast. Andere voorstellen vanuit de raad voor uitbreiding van de handhavingscapaciteit zouden langer op een oplossing laten wachten of zelfs financiële problemen met zich meebrengen. De opzet voor een pilot biedt nu een oplossingsrichting via een nieuwe manier van werken die ook gepaard kan gaan met extra inzet op handhaving en het voorkomen van zaken.

Het college reageerde positief en zal na de zomervakantie met een uitwerking van het voorstel komen richting raad.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest