Elk kind een zwemdiploma

Door Anke Hamstra op 10 november 2018

Ondanks het hoge percentage kinderen in Nederland dat een zwemdiploma heeft, zijn er nog teveel kinderen die niet of onvoldoende zwemvaardig zijn aan het einde van de basisschool. Daar zijn uiteenlopende redenen voor. De PvdA Deventer vindt dat alle kinderen en hun ouders zeker moeten kunnen van de veiligheid die een zwemdiploma biedt in een waterrijk land.

De PvdA-fractie diende recent bij de begrotingsbehandeling samen met DENK een motie in met de opdracht aan het college van B&W om in kaart te brengen hoeveel kinderen in Deventer niet of onvoldoende zwemvaardig zijn. De partijen willen ook weten wat hier de mogelijke redenen voor zijn. Er was zeer brede steun in de raad voor deze opdracht aan het college.

PvdA-raadslid Anke Hamstra: ”Nederland is een waterrijk land en kent een grote traditie op het gebied van zwemvaardigheid. Het is belangrijk daaraan vast te houden. Vooral omdat het bijdraagt aan de veiligheid van kinderen maar ook omdat het belangrijk is dat ze mee kunnen doen met leeftijdgenoten die wel kunnen zwemmen.”

Er bestaan al regelingen (o.a. via St. Leergeld) voor mensen met weinig geld, om te zorgen dat hun kinderen deel kunnen nemen aan zwemlessen. Onduidelijk is echter hoe groot de groep kinderen precies is en of we in Deventer iedereen wel goed bereiken en wat de eventuele drempels zijn.

Onderzocht wordt nu of de huidige ondersteuningsmogelijkheden toereikend zijn en wat eventueel nodig is om er zorg voor te dragen dat álle kinderen in Deventer leren zwemmen. Het college zal in het voorjaar van 2019 met de gevraagde informatie komen, zodat de gemeenteraad daarmee kan kijken of er extra maatregelen nodig zijn.

Anke Hamstra

Anke Hamstra

Over Anke: Als docent maatschappijleer geniet ik dagelijks van de omgang met jonge mensen. Het mooiste van mijn vak is als jongeren via een groepsproces succeservaringen opdoen: het zelfvertrouwen groeit, het groepsgevoel is sterk, het leerrendement is hoog en we hebben plezier. Wordt gelukkig van: De ontmoeting met andere culturen ervaar ik als een verrijking.

Meer over Anke Hamstra