Door Rob de Geest op 9 juli 2012

Eerst truckparking regelen, dan parkeerverbod trucks

De PvdA vindt het voorstel van het college van B&W voor een parkeerverbod voor vrachtwagens op de Deventer bedrijventerreinen, zonder dat er een locatie voor truckparking wordt aangewezen, onverstandig. De fractie vindt dit
onredelijk naar chauffeurs en vervoerders en bovendien is de fractie van mening dat dit parkeeroverlast van trucks in de wijken kan vergroten. De raad ging afgelopen week akkoord met een voorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest om eerst een tijdelijke locatie te zoeken (bijv. bij de Scheg) en om dan een algeheel verbod op het parkeren van trucks in te stellen.

Al enkele jaren is de gemeente Deventer samen met het bedrijfsleven in Deventer op zoek naar een vaste
locatie om vrachtwagens georganiseerd te laten parkeren in de avonduren en weekenden. Dit moet er voor zorgen dat vrachtwagens niet meer verspreid en op verschillende plekken van de bedrijventerreinen geparkeerd worden. Vanwege de veiligheid en het noodzakelijke zicht op bedrijven is dit onwenselijk.

Toch heeft de zoektocht tot op heden geen geschikte locatie opgeleverd, o.a. omdat verschillende bedrijven bezwaar blijven maken tegen voorgestelde locaties, zoals aan de Noorwegenstraat / Zweedsestraat.

Het college van B&W stelde recent dan ook voor om te kiezen voor een verbod op het parkeren van trucks op de bedrijventerreinen. Parkeren mag dan alleen nog op plekken buiten de gemeente of langs de A1 op parkeerplaatsen. Dit is volgens de PvdA-fractie geen goede oplossing voor vrachtwagenchauffeurs die woonachtig zijn in Deventer of vrachtwagens die goederen komen afleveren in Deventer. Bovendien lokt het parkeren van vrachtwagens in woonwijken uit. De PvdA-fractie trok hier eerder al over aan de bel bij het college van B&W, toen er een toename van
geparkeerde trucks in wijken werd waargenomen.

In de recente politieke markt heeft de PvdA kenbaar gemaakt geen heil te zien in het voorstel van B&W om toch geen parkeerlocatie te realiseren maar wel een parkeerverbod. “Een verkeerde volgorde van maatregelen met onwenselijke effecten”, aldus PvdA-raadslid Rob de Geest. Hij stelde voor om een tijdelijke locatie aan te wijzen – bijvoorbeeld bij de Scheg, wat deels braakliggend terrein is – en om daarna een parkeerverbod in te stellen.

“De noodzaak en argumenten voor een locatie voor truckparking zijn niet vervallen; er is draagvlak om hier een
oplossing voor te vinden maar dat moet wel in de juiste volgorde gebeuren om onwenselijke effecten voor chauffeurs en de wijken te voorkomen”, aldus PvdA’er Rob de Geest

De raad ging in ruime meerderheid akkoord met een motie waarin dit voorstel verwoord stond. Daarmee gaat het college nu aan de slag, om samen met het bedrijfsleven, naar een tijdelijke oplossing voor het parkeren van
vrachtwagens te zoeken.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest