Een zeker bestaan voor cultuurmakers

Door Anke Hamstra op 27 augustus 2018

De PvdA wil eerlijke beloningen en ondernemerschap in de cultuursector stimuleren. Daarom dienden PvdA-raadslid Anke Hamstra en GL-raadslid Koen Boswinkel in de raadsvergadering van 4 juli jl. samen de motie ‘Eerlijke beloning voor professionele makers en professionals in de cultuursector’ in. Deze breed mee-ingediende motie werd met een ruime raadsmeerderheid aangenomen.

De SER en de Raad voor Cultuur concludeerden eerder al dat de culturele en creatieve sector in Nederland van hoge kwaliteit is, maar ook dat er sprake is van een zorgelijke arbeidsmarkt voor makers in de cultuur. Veel mensen die werkzaam zijn in de culturele sector krijgen onderbetaald en kunnen de laatste jaren nauwelijks het hoofd boven water houden. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, zowel voor deze mensen als voor de continuïteit en kwaliteit van de mooie dingen die zij maken.

De cultuursector heeft de handen ineen geslagen en een praktisch instrument ontwikkeld waarmee de dialoog over eerlijke beloningen gevoerd kan worden. Aan de hand van honorariumrichtlijnen kunnen opdrachtgever en cultuuraanbieder salarisonderhandelingen voeren. De Fair Practice Code is niet dwingend, maar is een hulpmiddel om tot goede afspraken te komen. Dit initiatief verdient ondersteuning en dient gestimuleerd te worden. Vandaar dat de gemeente Deventer deze Fair Practice Code als uitgangspunt zal nemen bij de subsidieverstrekking aan aanbieders van cultuureducatie. Zo draagt Deventer bij aan een redelijke en eerlijke beloning voor deze professionals.

Anke Hamstra

Anke Hamstra

Over Anke: Als docent maatschappijleer geniet ik dagelijks van de omgang met jonge mensen. Het mooiste van mijn vak is als jongeren via een groepsproces succeservaringen opdoen: het zelfvertrouwen groeit, het groepsgevoel is sterk, het leerrendement is hoog en we hebben plezier. Wordt gelukkig van: De ontmoeting met andere culturen ervaar ik als een verrijking.

Meer over Anke Hamstra