Een sluitende gemeentebegroting: solide basis voor de komende tijd