Door Jurgen Goejer op 22 november 2015

Een impuls voor de lokale economie en werkgelegenheid

De raad heeft ingestemd met het initiatiefraadsvoorstel van PvdA-raadsleden Jurgen Goejer en Rob de Geest voor de oprichting van een economische netwerkorganisatie, waarin bedrijfsleven en gemeente samenwerken aan het economisch versterken en profileren van Deventer als vestigingsplaats voor bedrijven. Het voorstel werd door een grote meerderheid in de raad gesteund en kreeg de nodige positieve reacties van werkgeversorganisaties uit de regio.

Door het aannemen van dit initiatiefvoorstel ontstaat er de ruimte voor de gemeente en het bedrijfsleven om gezamenlijk toe te werken naar een intensievere samenwerking dan tot nu toe het geval was. Het college van B&W zal nu het gesprek aanknopen met bedrijven en organisaties over een samenwerkingsvorm waarbij dit netwerk als aanjager en aanspreekpunt voor de lokale economie en werkgelegenheid kan fungeren. Daarnaast kan men lobbyen voor overheids- en Europese subsidies ten behoeve van Deventer.

“In veel gesprekken met bedrijven en organisaties in de stad hoorden we terug dat Deventer meer kan doen om zich te profileren maar dat er ook nog intensiever samengewerkt kan worden. Hierbij is het ook belangrijk dat men de verschillende eilandjes tussen bedrijfsleven en overheid overbrugt en dat men gezamenlijk slagkracht krijgt om Deventer op de kaart te zetten”, aldus De Geest en Goejer.

Voor de PvdA is dit voorstel een belangrijk startpunt in de opzet van een intensieve samenwerkingsvorm tussen bedrijfsleven en de lokale overheid om Deventer een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven te laten blijven en om de lokale en regionale werkgelegenheid te versterken.

Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer