Door Jurgen Goejer op 3 september 2012

‘Duidelijkheid over voortgang aankoop De Viking’

De PvdA-fractie wil duidelijkheid over de stand van zaken rond de aankoop van het voormalige gymzalencomplex ‘De Viking’ aan de Nieuwe Markt. In dit pand moeten Theater Bouwkunde en het Filmhuis De Keizer op termijn nieuw onderdak vinden. Recente berichtgeving over het vastzitten van de besprekingen over aankoop van het pand zijn voor PvdA-raadsleden Jurgen Goejer en Bep Spa aanleiding voor schriftelijke vragen aan het college van B&W.

In Stentor van 25 augustus stond dat de aankoop door de gemeente van het oude gymzalencomplex ‘De Viking’ nog steeds niet afgerond is. Al in maart 2012 nam de raad het besluit om dit pand aan te kopen voor de realisatie van een nieuw filmhuis en theater. De bedoeling daarbij was ook om in het najaar met de noodzakelijke ouwwerkzaamheden te kunnen beginnen. In het artikel in de krant komt naar voren dat het traject tot aanschaf moeizaam lijkt te verlopen. Daarnaast wordt het pand ondertussen weer tijdelijk voor activiteiten gebruikt door de voormalig bewoner en gebruiker.

De PvdA-fractie is onaangenaam verrast door deze berichtgeving. Temeer omdat het college de raad niet
geïnformeerd heeft over deze specifieke gang van zaken; een raadsmededeling hiervoor ontbreekt vooralsnog. De fractie vraagt zich ook af of het beschreven gebruik van het pand kan leiden tot vertraging of zelfs niet doorgaan van de plannen zoals beschreven in het raadsbesluit van maart. De fractie wil dan ook weten of de berichtgeving correct is en wil weten wat de stand van zaken op dit moment is.

In de politieke markt van 18 juli heeft de PvdA-fractie bij de behandeling van de Zomerrapportage 2012 nog gevraagd naar de stand van zaken. De portefeuillehouder antwoordde dat er enkele onderzoeken in uitvoering waren, maar sprak de verwachting uit dat deze na de zomer worden afgerond, met aansluitend de overdracht van het pand en de start van werkzaamheden. PvdA-raadsleden Goejer en Spa willen van het college weten of deze beantwoording nog steeds van toepassing is en waarom deze anders afwijkt van de berichtgeving.

Ook willen de raadsleden namens hun fractie weten of de terugkeer van de voormalig gebruiker van het pand tot vertraging van dit belangrijke project kan leiden, met mogelijke financiële en juridische gevolgen.

Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer