Deventer Trots, Sterk, Sociaal – Begrotingsbehandeling 2018

Door Rob de Geest op 9 november 2018

Op woensdag 7 nov. jl. behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2019, waarin de besteding van de gemeentelijke financiële middelen voor komend jaar wordt vastgelegd door de raad. Raadsfracties kunnen hun opvatting over de plannen geven en deden een aantal aanvullende of nieuwe voorstellen. Lees hier de spreektekst in de algemene bijdrage door PvdA-fractievoorzitter Rob de Geest en de voorstellen van de PvdA-fractie >>>

————————- gesproken woord geldt ————————-

Dank u wel voorzitter,

114 miljoen euro. Per minuut. Dat is wat we vandaag doen. We bespreken de gemeentelijke begroting voor 2019 e.v. en de keuzes voor Deventer die we daarmee vastleggen. En daarvoor heeft de raad 3 minuten per fractie in eerste termijn. 3 minuten over de besteding van 343,6 miljoen euro, ongeveer 114 miljoen per minuut. Dat zet veel druk op elke minuut en geeft geen tijd voor het geven van een visie.

Laat ik die kostbare tijd dan ook maar eerst gebruiken om alle medewerkers te bedanken voor hun inzet ter voorbereiding van deze vergadering:

  • voor het opstellen van deze begroting, voor het beantwoorden van de zeer grote hoeveelheid technische vragen bij de begroting (240 stuks, dat is meer dan in 2016 en 2017 – we moeten daar als raad echt iets aan doen, want dit kan niet efficiënt zijn),
  • Dank ook voor het adviseren rondom de verschillende moties en amendementen
  • En voor de faciliteiten (koffie, thee, voorzieningen, eten straks etc.) rondom deze vergadering.
  • Deze raad kan zijn werk niet goed doen zonder de ondersteuning van al die hardwerkende mensen. Daar besteed ik graag een kostbare minuut aan.

Dat kan ook, er ligt namelijk een goede (en sluitende) begroting, die de PvdA ziet als een degelijke eerste vertaling van verschillende ambities uit het voor de zomervakantie gepresenteerde coalitieakkoord ‘met Lef en Liefde voor Deventer’. Deze begroting is uitgangspunt voor dit college en veel zaken uit dat coalitieakkoord krijgen hiermee een start en zijn op geld gezet, soms voor komend jaar, soms ook al voor meerdere jaren.

Zoals bleek uit dat coalitieakkoord en ook uit deze begroting heeft Deventer als kersverse 100.000+ gemeente grote ambities voor de komende jaren, jaren waarin we dus ook grote stappen moeten zetten voor een economisch en sociaal sterke, duurzame en levendige stad met wijken/dorpen. Waar het goed wonen is en waar iedereen mee kan doen.

Als PvdA hebben we oog voor de grote opgaven en zeker ook voor de kleinere opgaven. In al het financiële geweld van grote ambities (waarvoor ook vaak nog middelen gevonden moeten worden) mogen we niet vergeten dat we oog houden voor wensen van bewoners vanuit de wijken.

De PvdA-fractie doet dan ook een aantal voorstellen vandaag.

Zo dienen we een amendement in om voor de komende jaren wél budget uit te trekken voor de bestrijding van ratten, waarvan in diverse wijken al enige tijd behoorlijke overlast wordt ervaren.

PvdA en GL dienen een motie in om de Ulebelt te betrekken bij opdrachten die voortkomen uit de milieu- en duurzaamheidsambities, opdrachten die de belangrijke en veel gebruikte Ulebelt als milieu-educatiecentrum, wijkcentrum, kinderboerderij kunnen helpen om sluiting van functies te voorkomen, want hun exploitatie staat al lange tijd fors onder druk.

Met het oog op de toekomst dienen we een motie in, gericht op het voorbereiden van de opgave om voldoende woningen te blijven bouwen voor onze – maar ook nieuwe – inwoners. Dat gaat veel van de gemeente, raad en andere partners vragen en dat moet goed voorbereid worden om de goede keuzes te kunnen maken.

We lichten deze zo meteen nog apart toe. Daarnaast tekenen we mee op voorstellen waarin we ons als PvdA kunnen vinden en zullen we steun geven aan verschillende voorstellen van andere fracties. (link naar totale overzicht)

Voorzitter, kortom, we doen een paar voorstellen die de goede start met deze begroting beter kunnen helpen maken en die bijdragen aan een sterk en sociaal Deventer.

Dank u wel.

———————–

Noot: PvdA en Denk dienden ter vergadering ook nog een motie in over verbetering van de zwemvaardigheid van kinderen. Alle genoemde voorstellen kregen de steun van een meerderheid van de raad.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest