Door Bep Spa op 27 juni 2013

‘Deventer museum blijft bestaan’

Een amendement ingediend door de PvdA heeft ervoor gezorgd dat de forse bezuiniging op cultuur en op het Deventer museum is aangepast. In het kader van de gemeentelijke bezuiniging werd de oorspronkelijk beoogde bezuiniging van 700.00 euro met 275.000 euro verlaagt. PvdA-raadslid Bep Spa: “Met dit amendement realiseren we een noodzakelijke bezuiniging waaraan ook de culturele sector bijdraagt maar met behoud van een Deventer museale functie in vernieuwde vorm.’

Het samen met de fracties van D66, GL, VVD, CU en DB ingediende amendement paste de bezuiniging op cultuurvoorzieningen aan in het voordeel van de cultuureducatie voor jongeren van de Leeuwenkuil, het Kunstenlab als centrum voor beelden kunst en voor het Deventer museum als de museale functie voor Deventer erfgoed. Met de resterende bezuiniging op deze laatste wordt wel
ingezet op een vernieuwing en modernisering van de Deventer museale functie, die hiermee ook behouden blijft.

Hierbij geldt dat de huidige locatie De Waag een publieke functie zal blijven behouden maar dat er naar een vernieuwde
en meer succesvolle invulling van de museale functie in Deventer gezocht wordt, passend binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente en met het doel om een groter bereik te krijgen dan tot nu toe het geval was met de huidige opzet an het Deventer Museum.

“ Behoud van de museale functie is van belang, ook met tijdelijke, flexibele erfgoedpresentaties die aan het succes kunnen
bijdragen. Deze vernieuwing wordt mogelijk gemaakt maar de aanpassing op de oorspronkelijk voortgesnelde bezuiniging geeft ook voldoende armslag om behoud van deze functie zeker te stellen”, aldus PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer.