Deventer moet extra giftreinen niet accepteren

Door Baran Aydin op 29 januari 2019

In de media kwamen de afgelopen dagen berichten voren dat staatssecretaris Van Veldhoven van plan is om de risiconormen voor vervoer op het spoor te verruimen, waardoor er meer vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor langs steden als Apeldoorn, Zutphen en Deventer mogelijk wordt. Steden waar het spoor dwars door de stad loopt maar ook langs dorpen. Die intentie van de rijksoverheid is zwaar verontrustend. Dat betekent namelijk niet alleen een toename van geluidsoverlast langs bewoond gebied maar ook een toename van giftreinen langs deze gemeenten. Dit voornemen vraagt om een stevig signaal van de lokale overheden om te voorkomen dat de staatssecretaris een besluit neemt met dergelijke gevolgen. Daarom stelt de PvdA in de eerstvolgende raadsvergadering mondelinge vragen aan het college van B&W. Ook het college is kritisch zo bleek de afgelopen week maar de PvdA heeft behoefte aan aanvullende duidelijkheid over wat er nu speelt.

Zo wil de PvdA weten wat de bedreigingen zijn voor Deventer bij intensivering van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Daarnaast wil de PvdA weten hoe het college zich in het algemeen voorbereidt om eventuele verhoging van de risico’s voor Deventer (m.b.t. toename vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor) tegen te gaan. Gaat Deventer daarbij bijvoorbeeld af op informatie van het ministerie en/of NS of hebben/krijgen we eigen gemeentelijk of regionaal onderzoeksmateriaal? Daarnaast is het van belang om te weten van B&W welke contacten er nu al zijn met ministerie om de zorgen en bezwaren vanuit Deventer duidelijk te maken. De PvdA wil weten welke activiteiten Deventer onderneemt en wie ze hierbij betrekt voor ondersteuning om ons in een sterke positie te brengen in dit debat en dit potentiële conflict met de rijksoverheid.

Deventer moet deze extra giftreinen wat betreft de PvdA niet accepteren.

 

 

Baran Aydin

Baran Aydin

Over Baran: Ik ben afgestudeerd in Toegepaste Psychologie. Momenteel werk ik in de binnenstad als winkelmedewerker. In februari 2018 ben ik begonnen met de master Communication Studies aan de Universiteit Twente. Ik heb een Turks-Koerdische achtergrond. Wordt gelukkig van: In mijn vrije tijd maak ik graag muziek, hiernaast zijn tuinieren, koken en filosoferen allemaal activiteiten

Meer over Baran Aydin