Door JanJaap Kolkman op 12 februari 2014

‘Deventer Hoofdstad Landsdeel Oost’

“Als Overijssel en Gelderland fuseren, dan moet Deventer hoofdstad worden”, aldus PvdA-lijsttrekker Jan Jaap Kolkman uit Deventer. Gelderland en Overijssel zouden in de plannen van het Kabinet op termijn moeten fuseren tot een Landsdeel Oost. Er stroomt nog veel water door de IJssel voor het zover is maar de bestuurlijke bewegingen zijn ingezet. Op dit moment werken de provincies al vergaand samen bij Europese fondsen, cultuurbeleid. Kolkman vindt dat Deventer bij een dergelijke fusie tijdig deze ambitie moet uitspreken. “De hoofdstadfunctie past historisch bij Deventer en is ook goed voor de lokale werkgelegenheid”.

Het kabinet wil dat Nederland in de toekomst weer uit zeven provincies bestaan. In de zestiende eeuw kwamen de Zeven Provinciën gezamenlijk in opstand tegen de Spanjaarden en even later werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden opgericht.

Deventer is de meest logische hoofdstad van een ‘Landsdeel Oost, aldus Kolkman. Deventer ligt precies in het midden van het gebied heeft de beste transportverbindingen, zowel over de weg als via het spoor met alle delen van het landsdeel Oost, van Enschede tot Tiel en van Steenwijk tot Nijmegen.

Ook de geschiedenis kiest voor Deventer als hoofdstad. Duizend jaar geleden zetelde de bisschop in Deventer en regeerde over een gebied dat zelfs nog groter was dan de huidige twee provincies. Later was tot ongeveer 1800 Deventer een van de drie hoofdsteden van Overijssel (naast Kampen en Zwolle), waarbij vanaf de 14de eeuw er een min of meer vaste volgorde was in de macht van de drie steden. Bestuurlijk gezien trok Deventer toen aan de touwtjes. Tijdens de Franse overheersing werd pas voor een andere hoofdstad gekozen.

Kolkman: “Dus ook hierin is de keuze voor Deventer als hoofdstad logisch”.

JanJaap Kolkman

JanJaap Kolkman

Jan Jaap Kolkman was wethouder vanaf 14 mei 2014 tot 27 februari 2019. Vanaf deze datum is hij raadslid en lid van de PvdA-fractie. Twitter: @janjaapkolkman Facebook: janjaap.kolkman  

Meer over JanJaap Kolkman