Opinie: ‘Defaitisme past niet bij een vooruitgangsbeweging’