Door Redactie op 6 maart 2017

Thema-avond: ‘De strijd tegen kinderarmoede’

De Partij van de Arbeid Deventer hield op maandag 6 maart as. een thema-avond in het Kindcentrum Rivierenwijk over kinderarmoede en het bestrijden hiervan. Centraal stond de vraag hoe we in Deventer kunnen zorgen dat de extra financiële middelen vanuit het rijk voor armoedebestrijding ook op de juiste wijze en met resultaat besteed worden.

Hoofdspreker was PvdA-Kamerlid Keklik Yücel, die in de Tweede Kamer o.a. woordvoerder armoedebestrijding is. Ook Deventer wethouder Jan Jaap Kolkman was aanwezig. Er waren verder verschillende andere experts aanwezig vanuit Deventer organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding en jeugd. Gezamenlijk droegen zij hun ideeën en oplossingen voor Deventer aan, ook met input van aanwezig publiek.

De PvdA heeft zich de afgelopen jaren stevig ingezet voor de bestrijding van armoede en met resultaten. Zo trok het Kabinet €100 miljoen jaarlijks uit voor armoedebestrijding. Dat heeft in gemeenten ook al gezorgd voor een afname sinds 2013 van het aantal mensen dat in armoede leeft, zo gaf onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau aan. Daarnaast werd er in 2015 jaarlijks €100 miljoen extra uitgetrokken voor bestrijding van kinderarmoede. Samen met o.a. scholen, centra voor Jeugd en Gezin, St. Leergeld werd dit geld ingezet om te zorgen dat kinderen uit arme gezinnen mee kunnen blijven doen met hun leeftijdgenoten.

De komende jaren wil de PvdA armoede en problematische schulden verder uitbannen. Met de extra €100 miljoen voor kinderen in armoede kunnen we echt een verschil maken. Maar dat kan alleen door samenwerking met verschillende organisaties die zich bezig houden met de positie van kinderen en die zich richten op het tegengaan van armoede, die ook kinderen raakt. Deze thema-avond had als doel om het probleem van armoede, en hoe dit kinderen ook raakt in Deventer, goed te bespreken, om oplossingsrichtingen in kaart te brengen en om te zorgen voor het terugdringen van de armoede en de effecten daarvan.