Door Rob de Geest op 29 juni 2014

Blog: De ongeloofwaardigheid van de VVD

PvdA-raadslid Rob de Geest blogt over de ongeloofwaardigheid van de VVD in Deventer. Zij neemt in haar kersverse oppositierol ineens andere standpunten in dan eerder het geval was en stemt zelfs tegen voorstellen die tot vorige maand door de eigen voormalig wethouder / huidig fractievoorzitter werden voorbereid voor een nieuw college; dit alles met grote woorden nu, richting datzelfde college.
___________________________________________________

De ongeloofwaardigheid van de VVD

‘College pakt hardwerkende ondernemers’: Dat was begin juni de ronkende kop boven een VVD-persbericht. Aanleiding was een voorstel in de gemeenteraad voor de verhoging van de prijs (leges) voor een drank- en horecavergunning voor ondernemers. Het betrof een tariefsverhoging van 462 naar 884 euro (96% stijging). Deze verhoging was nodig om de prijs ook echt te laten aansluiten op gemaakte kosten bij deze vergunning. Inderdaad een flinke verhoging op het eerste gezicht en de VVD sprak er schande van. Maar ze kenden het voorstel. Het was immers nog een collegebesluit van o.a. VVD-wethouder Marco Swart en het was een stapsgewijze verhoging waar de VVD jarenlang mee ingestemd heeft. Op alle vlakken was dit een voorstel van die VVD zelf. Diezelfde VVD die er nu misleidend schande van sprak en deed alsof dit nieuw beleid was.

In juni 2012 stemde de voltallige gemeenteraad in met het kostendekkend maken van verschillende leges voor vergunningen. De kosten die gemaakt werden stonden tot dan niet in verhouding tot de echte kostprijs en dat leidt op den duur tot financiële problemen binnen de begroting. Een principe dat de VVD in het toenmalige college volmondig steunde. In hun verkiezingsprogramma’s van 2010 en 2014 staat immers dat leges kostendekkend moeten zijn. Kortom, een geleidelijke verhoging, zoals nu gebeurt, had de steun van de gehele raad, incl. VVD. In 2011 was de prijs van de vergunning 30 euro (sterk verlieslijdend), in 2012 250 euro, in 2013 461 euro en in 2014 wordt het 884 euro: een kostendekkende, niet- winstgevend eindtarief. Een geleidelijke verhoging tot aan 2014 van circa 1400% onder een college mét de VVD.

De VVD vond het in haar persbericht in juni ‘onbestaanbaar’ dat ondernemers door dit college geconfronteerd werden met een verhoging van 96%. Haar eigen beleidsrol tot half mei met een 14-voudige verhoging vanaf 2011 in het belang van gezonde financiën gemakshalve even verzwijgend. Ze verweet het nieuwe college geen belangstelling te hebben voor ondernemers. Een opmerkelijk en ongeloofwaardig statement van de VVD , waarvan de eigen wethouder de laatste twee jaar in een soort juridische kruistocht verwikkeld was tegen ondernemers met 30-centimeter te grote logo’s op hun gevel of met kleine overtredinkjes die niemand als prioriteit zag. Behalve de VVD. Dan moet je snel zwijgen over ondernemersvriendelijkheid. Het waren andere politieke partijen waaronder de PvdA die het voor ondernemers op moesten nemen. De VVD gaf niet thuis.

Kortom, de VVD worstelt duidelijk met het vinden van een geloofwaardige oppositierol. Ze verdraait in verschillende discussies (waaronder ook GAE) ineens zaken en verzwijgt feiten om stoer te doen nu ze niet meer in het college zitten. Het is echter vooral ongeloofwaardig. Ze vermelden dan ook maar even niet dat het voorstel voor legesverhoging nog een collegebesluit betrof van hun huidige fractievoorzitter en toenmalig wethouder Marco Swart. Boven het voorstel voor de legesverhoging staat het duidelijk: ‘collegebesluit 13 mei 2014’, de laatste B&W-vergadering van het vorige college, met VVD. Op 14 mei werd het nieuwe college, zonder VVD geïnstalleerd.

 

 

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest