Door Jurgen Goejer op 2 november 2014

De nieuwe WMO: Zorg dichtbij voor iedereen die het nodig heeft

De gemeenteraad heeft afgelopen week het beleid voor de uitvoering van de nieuwe WMO vastgesteld. Onder leiding van Wethouder JanJaap Kolkman (PvdA) is in de afgelopen maanden een duidelijk en helder beleidsplan getiteld ‘Meedoen’ opgesteld. De gehele gemeenteraad sprak waardering uit voor het beleidsplan: overzichtelijk, sociaal en vertrouwenwekkend in de uitvoering.

Met het beleidsplan van JanJaap Kolkman wordt er gezorgd dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat goede zorg en ondersteuning beschikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft. Wanneer iemand ondersteuning nodig heeft, omdat het niet zelf op te lossen of met hulp van anderen, springt de gemeente bij. Daarvoor zijn er algemene voorzieningen in wijken en dorpen en is er specialistische ondersteuning beschikbaar wanneer dat nodig is. Niemand valt zo tussen wal en schip. JanJaap Kolkman: “wie zorg nodig heeft, kan op ons rekenen”.

De PvdA-fractie ondersteunt het beleidsplan ‘Meedoen’ volledig. Maar de fractie wees er ook op dat er nog wel problemen kunnen optreden bij deze complexe veranderingen. De nieuwe wijze van werken zal het nodige vragen van zorgorganisaties en zorgontvangers. Er zal o.a. nog meer ervaring worden opgedaan met sociaal wijkteams, de gezinscoaches, de ‘keukentafelgesprekken’ en met afstemming tussen de inzet van het eigen netwerk van inwoners en de ondersteuning van de gemeente.

PvdA-fractieleden Lutfi Altuntas en Jurgen Goejer stelden via een motie in de raadsvergadering dat er, in de invoeringsperiode van dit nieuwe beleid ,extra aandacht moet zijn voor mensen die vastlopen of die de weg naar ondersteuning in hun zorgbehoefte niet weten te vinden. Ook voor hen moet de garantie gelden dat ze geholpen worden als ze die hulp nodig hebben. Daarom stelde de PvdA-fractie een tijdelijke sociaal ombudsman voor, met een helpdesk om te zorgen dat mensen snel en daadkrachtig geholpen worden. Zonder bureaucratische rompslomp en met zo min mogelijk aanspraak op formele bezwaarprocedures die te lang duren als iemand snel zorg nodig heeft.

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad werd dit idee namens het college door wethouder Kolkman definitief omarmd en hij zal het nu verder uitwerken.

Jurgen Goejer

Jurgen Goejer

         

Meer over Jurgen Goejer