Door Rob de Geest op 21 oktober 2014

College voert PvdA-voorstel voor effectiever graffitibeleid uit

Het college van B&W heeft positief gereageerd op het initiatiefvoorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest voor een alternatief en effectiever graffitibeleid in Deventer. In maart stemde een zeer ruime meerderheid van de raad in met het voorstel om, naast stevige handhaving op overlast en vandalisme, ook ruimte te bieden voor kunstzinnige graffitiuitingen in gedoogzones. Daarnaast werd een een gecombineerde, effectievere schoonmaak voorgesteld. Deze zogenaamde ‘Leeuwarder aanpak’ heeft in het noorden van het land goede resultaten opgeleverd in het verminderen van de overlast door graffiti.

PvdA-raadslid Rob de Geest: “Het is een goede zaak dat het college ons voorstel nu wil gaan uitvoeren. Binnen de bestaande schoonmaakbudgetten kunnen we nu de overlast van graffiti aanpakken, terwijl er ook ruimte wordt geboden voor kunstzinnige uitingen. Deze preventieve aanpak is in verschillende gemeenten veel effectiever gebleken dan een eenzijdige vorm van handhaving op graffiti die nauwelijks resultaten oplevert.”

Leeuwarden is daar het beste voorbeeld van maar ook in een gemeente als Den Haag werkt men met gedoogzones, naast een stevige aanpak van overlast.

De Geest pleitte in de initiatiefnota ‘Uit de Kunst’ in maart voor een beleid waarbij de overlast door graffiti moet afnemen maar waarbij kunstzinnige en kleurrijke impulsen op aangewezen gebieden voor kleur in de stad kunnen zorgen. Door goedwillende graffitikunstenaars hierbij te betrekken biedt je ze een alternatief dat voor kwaliteit zorgt en niet voor overlast.

Het college van B&W heeft nu aangekondigd dit te gaan uitwerken, in samenwerking met een op te richten graffitiforum met kunstenaars en met Cambio/Circulus.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest