Door Rob de Geest op 23 november 2012

Blog: ‘De ideeënarmoede van Leefbaar Apeldoorn’

PvdA-raadslid Rob de Geest stelt dat Leefbaar Apeldoorn kennelijk aan een soort ideeënarmoede leidt, aangezien ze een nota van de PvdA-fractie voor de aanpak van braakliggende terreinen grotendeels overgeschreven heeft. Plagiaat dus. Het stuk is vrijwel identiek aan het voorstel dat de PvdA in juni 2011 in Deventer indiende. De Apeldoornse raad behandelde dit voorstel deze week.

Noot: Ondertussen heeft de fractievoorzitter van Leefbaar Apeldoorn contact opgenomen en erkend dat het vrijwel exact de PvdA-nota is die gebruikt is als voorstel in de Apeldoornse raad. Er is bij Leefbaar Apeldoorn intern iets mis gegaan waardoor dit nooit afgestemd is met de PvdA Deventer. Ze hebben hiervoor excuses aangeboden.


Er zijn van die dagen dat je je twee keer achter je oren moet krabben om te checken of je een tekst wel goed gelezen hebt. Zo’n moment had ik afgelopen week toen ik de initiatiefnota van Leefbaar Apeldoorn las over een aanpak van braakliggende terreinen in Apeldoorn. Een goed voorstel… Een heel bekend voorstel zelfs. Het is namelijk vrijwel letterlijk de nota die ik in juni 2011 in de gemeenteraad in Deventer indiende. Zelfs de opmaak en indeling van de nota zijn vrijwel gelijk aan die van de PvdA-fractie Deventer. De logo’s en de kleurtjes zijn wat veranderd, er zijn Apeldoornse foto’s en locatievoorbeelden gebruikt en enkele zinnen lopen wat anders. Maar wie de twee notities naast elkaar legt (zie onderaan), ziet duidelijk dat de heer Wim Willems van Leefbaar Apeldoorn zich schuldig heeft gemaakt aan ordinair ‘intellectueel jatwerk’. Of in beter Nederlands: aan plagiaat.

Vanuit de media-uitingen van Leefbaar Apeldoorn doet hij het vervolgens voorkomen alsof hij met een origineel en zelfgeschreven initiatiefvoorstel is gekomen. Kennelijk leidt Leefbaar Apeldoorn aan een soort ideeënarmoede als ze op deze onfatsoenlijke wijze een nota van een andere politieke partij overschrijft.

En dat terwijl het een belangrijk onderwerp is over de mogelijkheden om in buurten iets te gaan doen aan de vele ontsierende braakliggende terreinen. In veel gemeenten is sprake van  zogenaamde ‘rotte kiezen’: stukken grond midden in de wijk met wilde begroeiing en een groot, lomp hek eromheen. De terreinen liggen er desolaat bij en zijn veel mensen een doorn in het oog. Bewoners, grondeigenaren en gemeenten kunnen samen meer doen voor een tijdelijke invulling van die terreinen dan nu vaak gebeurt. Mijn initiatiefnota uit 2011 was een weergave van mogelijkheden en aanbevelingen richting het college van B&W en met een opdracht om hiermee aan de slag te gaan. Een voorstel met brede steun in de Deventer gemeenteraad.

Hoe vleiend de aandacht buiten Deventer voor deze PvdA-nota ook is, zo’n onderwerp verdient wel meer aandacht via een zelfgeschreven voorstel dan via wat knip- en plakwerk met kleine aanpassingen, zoals Leefbaar Apeldoorn nu heeft gedaan. Er is niks mis met het ophalen van inspiratie uit voorstellen of notities uit andere gemeenten om in je eigen gemeente verbeteringen aan te brengen. Maar het letterlijk overschrijven van grote delen tekst – zonder bronvermelding – is echt een stap te ver. Dan is het gewoon plagiaat. Als de heer Willems een leerling of student zou zijn geweest zou hij een 1 krijgen voor zijn gekopieerde voorstel. Voor wetenschappers die zich schuldig maken aan plagiaat bij publicaties, heeft het in het verleden vaak genoeg het einde van een wetenschappelijke carrière betekend.

Aangezien Leefbaar Apeldoorn wellicht meer behoefte aan inspiratie of ideeën heeft, wil ik ze nog wel op meer nota’s van de PvdA-fractie Deventer wijzen. Voorstellen waarvoor ook wij soms inspiratie uit andere gemeenten hebben gehaald maar waarin we zelf tijd en energie hebben gestoken om met een eigen analyse, oplossing en formulering te komen, afgestemd op de Deventer situatie. Zo heeft de fractie o.a. in het voorjaar van 2012 een initiatiefnota ingediend om iets te gaan doen aan de grootschalige en langdurige leegstand van kantoren, bijvoorbeeld door andere functies en bestemmingen mogelijk te maken. En in oktober 2009 kwam de PvdA-fractie Deventer bijvoorbeeld met een nota over duidelijk taalgebruik in gemeentelijke teksten en nota’s. In beide gevallen betrof het breed gedragen voorstellen in Deventer, binnen en buiten de raad.
Kortom, beste mensen van Leefbaar Apeldoorn: Iedereen mag inspiratie halen uit voorstellen van de PvdA-fractie Deventer of bij andere partijen, maar men moet wel met zelfgeschreven teksten komen, voorzien van bronvermelding. Gebruik maar misbruik de ideeën van anderen niet.

Ik verwacht dan ook dat jullie het plagiëren bij dit voorstel erkennen en jullie logo en naam van de nota verwijderen. Maak er een blanco-voorstel van, of bijvoorbeeld een burgerinitiatief of maak alle raadspartijen indiener. Maar incasseer niet de credits voor een grotendeels overgeschreven nota van een andere partij uit de buurgemeente. Apeldoorn verdient een aanpak voor braakliggende terreinen maar ze verdient geen partij die op deze wijze aantoont dat ze eigenlijk aan ideeënarmoede en gebrek aan fatsoen leidt.

PvdA-nota_braakliggende_terreinen_2011 LA-nota_braakliggende_terreinen_2012

PvdA-nota uit juni 2011                 LA-nota uit nov. 2012

 

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest