Door Rob de Geest op 3 september 2012

Blog: ‘Bathmen, laat uzelf niet in slaap sussen’

PvdA-raadslid Rob de Geest en PvdA-statenlid Patricia Wiebinga schrijven in een blog / opiniestuk dat het te vroeg is om te concluderen dat de spoorboog-plannen bij Bathmen van de baan lijken, zoals de Stentor kopte n.a.v. het debat hierover met kandidaat-Kamerleden. VVD, CDA, D66 zijn immers erg dubbel in hun lokale en landelijke signalen. Hun houding is opportunistisch. Bathmen moet zich niet in slaap laten sussen door deze partijen.Afgelopen week vond in zalencentrum Boode in Bathmen de debatavond met diverse kandidaat-Kamerleden plaats, waarbij ook gediscussieerd werd over de plannen voor een spoorboog nabij het dorp. De Stentor kopte de volgende ochtend: ‘Spoorboog Bathmen lijkt van de baan’. Een te stellige kop, gelet op de uitspraken van de verschillende aanwezige partijen die avond, en het dubbele gedrag van sommige partijen. Het was immers aan VVD, CDA, D66 en PVV te wijten dat discussie over de spoorboog nog nodig was deze avond; zij hebben er in 2010 voor gezorgd dat de spoorplannen bij Bathmen overeind bleven door tegen de Kamermotie te stemmen die de spoorboog wilde schrappen.

De VVD houdt landelijk namelijk nog steeds vast aan uitwerking van deze plannen en was ook in Bathmen niet helemaal duidelijk. De avondvoorzitter moest flink doorvragen richting de nr. 43 van de VVD-kandidatenlijst om hem tot een iets duidelijker antwoord te dwingen. Het CDA roept lokaal en in het provinciaal bestuur regelmatig zich sterk te maken tegen de plannen, maar lijkt in het Haagse weinig te ondernemen om de plannen van tafel te krijgen. Deze partijen worstelen lokaal duidelijk met de plannen, zeker gezien de verkiezingen. Maar hun Haagse collega’s werken vooralsnog nog niet volledig mee.

De PVV was zonder opgaaf van redenen afwezig en gaf dus geen uitleg voor de eerdere steun aan de spoorboogplannen. De D66-fractiewoordvoerder spoorzaken had op het laatste moment verstek laten gaan. Zijn vervanger leek een kennisachterstand te hebben en verschuilde zich achter de noodzaak van onderzoeken, terwijl er juist recente onderzoeksresultaten beschikbaar kwamen die bovendien erg duidelijk waren over de onjuiste vervoersprognoses die aan de plannen ten grondslag lagen. En de partij vond dat er met de bevolking gepraat moest worden – in Bathmen na de in de afgelopen maanden rampzalig verlopen ‘informatiesessies’ en de nietszeggende ‘beantwoording’ van zienswijzen door het ministerie van I&M en ProRail niet zo’n handige opmerking. D66 verschool zich achter deze dooddoeners om nog geen standpunt te hoeven innemen, en aarzelde over het definitief schrappen van de spoorboog. Veel oog voor de leefbaarheidsproblemen die dit Bathmen oplevert leek de D66-kandidaat bij het debat in Bathmen niet te hebben, gezien zijn reactie. De spoorboog bij Bathmen blijft voor D66 duidelijk een optie,  zo bleek later diezelfde week ook uit een reactie vanuit de Tweede Kamerfractie van D66 op een open brief van GroenLinks.

De geuite twijfels van VVD, CDA en D66 komen voort uit opportunisme. CDA-gedeputeerde Theo Rietkerk bijvoorbeeld gaf in februari 2011 tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen aan tegen de spoorbogen te zijn, en daar in Den Haag voor te vechten. Ook de VVD-fractie keerde zich in PS tegen de spoorboog. Een standpunt dat weinig waard bleek, aangezien het CDA en de VVD landelijk geen andere koers inzetten. Ook VVD-minister Schultz hield bij een recent bezoek aan Bathmen haar kruit droog en veegde deze onzalige spoorplannen niet van tafel. Kortom, dubbele houdingen met dubbele boodschappen.

Dat zorgt ervoor dat Bathmen helaas nog niet geheel gerustgesteld kan worden. De spoorboog is nog niet van de baan. Er zijn weliswaar veel partijen pertinent tegen de spoorboogplannen, zoals de PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie, maar het blijft opletten geblazen.

12 september mag de kiezer een oordeel vellen over de twijfelende en weifelende partijen.  En Bathmen moet zichzelf dus niet in slaap laten sussen maar alert blijven.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest