Door Rob de Geest op 10 november 2016

Bijsturing op plan vergunningsplekken

De gemeenteraad is met een ruime meerderheid akkoord gegaan met twee voorstellen van PvdA, D66, Gemeentebelang en CDA rondom het plan van de gemeente Deventer om de vergunningsplekken in het centrum ook voor betaald parkeren te gaan gebruiken. Via een amendement wijzigden de coalitiepartijen de begroting voor komend jaar waardoor er geen financiële druk op de korte termijn rust op een uitwerking van het plan, samen met bewoners en vergunninghouders. Een motie gaf het college een duidelijke opdracht over het traject waarin de gemeente samen met bewoners en vergunninghouders de plannen bespreekt en vormgeeft op een manier die ervoor zorgt dat overlast en aantasting van de leefbaarheid niet aan de orde zijn.

PvdA-raadslid Rob de Geest: “We willen recht doen aan de zorgen, vragen en ideeën van bewoners en vergunninghouders, die wij zeer serieus nemen. Daarom halen we voor komend jaar de financiële druk van de uitwerking en gesprekken met bewoners af en willen we ook dat er een zorgvuldig proces met ze wordt ingezet om tot een goede uitwerking te komen en om zorgen over leefbaarheid weg te nemen”.

Het plan voor dubbel gebruik van parkeerplaatsen door vergunninghouders en betalende bezoekers van het centrum is niet uniek en nieuw. Het komt voort uit het parkeerbeleidsplan van de gemeente uit 2013 van de toenmalige VVD-wethouder. Dit onderdeel wordt nu door het huidige college van B&W uitgevoerd en dit leidt tot een vereenvoudiging van het parkeerregime in het centrum. In meerdere gemeenten is dit al zo ingevoerd in binnensteden, zonder problemen voor de leefbaarheid. Naast vereenvoudiging van het parkeerregime levert de samenvoeging de gemeente jaarlijks ook naar verwachting 300.000 euro op doordat eventuele bekeuringen in deze opzet niet meer naar de rijksoverheid gaan maar naar de gemeente.

In het eerste deel van 2017 gaat de gemeente nu in overleg met bewoners en vergunninghouders om de opzet van dit dubbelgebruik te bespreken en om te zorgen dat er geen nadelige effecten voor de leefbaarheid en beschikbaarheid van parkeerplekken optreden, hierbij bestaat ook nog de mogelijkheid dat delen van de binnenstad uitgezonderd worden.

 

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest