Door Rob de Geest op 8 maart 2016

‘Bij gelijk werk, gelijke beloning vrouwen en mannen’

Het gebeurt nog steeds: ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen bij gelijk werk in Nederland. Een oneerlijke situatie en een hardnekkig probleem bij veel organisaties, zo geven onderzoeken nog steeds aan. PvdA-raadsleden Rob de Geest en Jurgen Goejer hebben vragen gesteld aan het college van B&W over gelijke beloning tussen vrouw en man, vanuit de voorbeeldfunctie van de gemeente.

Voor hetzelfde salaris circa 64 dagen per jaar langer werken. Dat lot is veel vrouwen in het Nederland van  2016 nog altijd beschoren. Recent bleek dit ook na onderzoek door het College voor de Rechten van de Mens waarbij naar voren kwam dat onterechte, ongelijke  beloning tussen mannen en vrouwen bij HBO-onderwijsinstellingen aan de orde was. Uit het onderzoek bleek dat, in situaties waar onterecht te weinig geld wordt toegekend, vrouwen twee keer zoveel en twee keer zo vaak geld mislopen als mannen.

PvdA-raadsleden Rob de Geest en Jurgen Goejer: “We leven een eeuw na het algemeen kiesrecht. Zestig jaar nadat we een einde maakten aan de bizarre gewoonte dat vrouwelijke ambtenaren de dag na hun bruiloft ontslagen werden – ze werden immers toch huisvrouw en moeder. Er is veel bereikt. Maar veel vrouwen krijgen anno 2016 voor hetzelfde werk nog altijd gemiddeld bijna 20 procent minder salaris dan mannen. En dat is simpelweg belachelijk.”

Landelijk is er op initiatief van de PvdA wetgeving in de maak. De gemeente heeft echter een eigenstandige verantwoordelijkheid en kan een uitstekende bijdrage helpen leveren aan gelijke beloning van mannen en vrouwen. Door haar voorbeeldfunctie te benutten, door bij alle contractpartners het onderwerp onderdeel te laten zijn van aanbestedingen en door het actief onder de aandacht te brengen. En door zich bewust te zijn van het feit dat ongelijke beloning ook bij gemeenten plaats kan vinden, zoals dit ook bij de onderzochte HBO-instellingen het geval bleek.

De PvdA-raadsleden willen daarom o.a. van het college  van B&W weten of zij inzichtelijk heeft of er verschillen zijn in de beloning van mannen en vrouwen binnen de ambtelijke organisatie bij gelijk werk. Daarnaast vragen ze aan B&W in hoeverre gelijke beloning een onderdeel is van aanname- en beloningsbeleid bij de gemeente en bij overleggen met de ondernemingsraad. Ook willen de raadsleden weten in hoeverre er rekening wordt gehouden met gelijke beloning bij aanbesteding van opdrachten.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest