Door Rob de Geest op 5 november 2012

Betalen per minuut bij parkeren wordt mogelijk

Al langer pleit de PvdA in Deventer voor een eerlijkere opzet van de tarieven en betalingsmogelijkheden voor het parkeren van de auto in het centrum. Dat kan via het betalen per minuut. In Deventer wordt dit op dit moment nog in grotere tijdseenheden van ca. 40 minuten in rekening gebracht. PvdA-raadslid Rob de Geest kreeg recent in een debat over de parkeertarieven voor komend jaar de toezegging dat hier in Deventer verdere verbetering in zal komen.

De Geest: “In Deventer kan parkeren per minuut nu nog alleen via sms-parkeren. De toezegging dat dit in de toekomst ook voor garageparkeren in het centrum ingevoerd zal worden is een verbetering”.

Eerder kaartte de PvdA al aan dat het wenselijker is om mensen per minuut te laten betalen voor het parkeren. Toen werden er nog geen directe stappen ondernomen door het college om dit te veranderen. Dit ondanks de wens van de Tweede Kamer richting de minister van EZ om voor te zorgen dat parkeerders alleen betalen voor daadwerkelijk geparkeerde tijd. De recente toezegging door wethouder Swart zet de deur naar verandering van de tijdseenheden voor betaald parkeren in Deventer wel open.

In september gaf Q-Park (een landelijk operend parkeerbedrijf) aan dat zij landelijk in haar parkeergarages al een tarief per minuut gaat hanteren. PvdA‘er De Geest verwees hier ook naar tijdens het debat, waarna wethouder Swart de toezegging deed dat dit in parkeergarages van de gemeente op termijn ook zal gaan gebeuren. Over de uitvoering en de termijn volgt in het najaar meer informatie in de meerjarenvisie voor parkeren, zo zei de wethouder toe.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest