Door Privé: Çetin Yildirim op 5 juli 2015

‘Behoud combinatiefunctionaris onderwijs’

Op initiatief van de PvdA gaan college en raad de bezuinigingen op de voorgenomen combinatiefunctionarissen in het onderwijs proberen te verzachten. Dit gaan zij samen met het onderwijsveld doen, vanuit een poging om gezamenlijk geld te vinden voor het behoud van functionarissen die de link leggen tussen onderwijs, cultuur en sport mogelijk overeind.

Een motie van PvdA-raadsleden Jurgen Goejer en Çetin Yildirim werd met zeer ruime steun aangenomen door de raad. Op dit moment hebben raad en college nog geen financiële dekking kunnen vinden voor het behoud van deze combinatiefunctionarissen maar ze hebben zich met het aannemen van deze motie wel een opdracht gegeven hier naar te gaan zoeken, gecombineerd met een opdracht aan het onderwijs om ook te kijken hoeveel zij nog financieel kunnen bijdragen voor behoud van deze functionarissen.

Vanuit het onderwijs, de welzijnsinstellingen en de sportorganisaties was er kritiek op deze bezuiniging omdat de combinatiefunctionarissen volgens hen belangrijk werk verrichten in de koppeling tussen onderwijs, sport en cultuur. De raad deelde dit belang met deze instellingen, getuige de steun voor de PvdA-motie, die samen met D66 werd ingediend.

Privé: Çetin Yildirim

Privé: Çetin Yildirim

Gemeenteraadslid van 03/01-2005 tot 27/09/2017.  

Meer over Privé: Çetin Yildirim