Door Rob de Geest op 19 november 2014

‘Autovrij maken Grote Kerkhof volgens afspraak’

De fracties van PvdA en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de ontstane onduidelijkheid over het moment waarop het Grote Kerkhof definitief autovrij wordt gemaakt, zoals in maart 2012 is besloten door de gemeenteraad. PvdA-raadslid Rob de Geest verwacht dat dit besluit volgens afspraak wordt uitgevoerd en vraagt daarom met D66 om een toelichting op de ontstane onduidelijkheid over het moment van leeg opleveren van het plein.

In de Stentor van 15 november jl. stond een artikel onder de kop: ‘Grote Kerkhof pas in 2018 autovrij’. Hierin staan citaten van wethouder Rorink vermeld, sprekend over het Sluiskwartier: “In fases ontwikkelen we daarna het gebied, zo is ons voorstel” en “Pas in 2018 ontstaat dan de ruimte voor 180 parkeerplekken en kan het Grote Kerkhof autovrij worden”.

Gezien de antwoorden die wethouder Grijsen tijdens de raadstafel van 5 november jl. en de raadsvergadering van 12 november jl. heeft gegeven, zijn PvdA en D66 zeer verbaasd over dit artikel en de genoemde uitspraak over het moment van autovrijmaken van Grote Kerkhof. Deze komen niet overeen met het raadsbesluit, de gemaakte afspraken en uitspraken die tot nu toe zijn gedaan.

“Deze onduidelijkheid over de oplevering van een autovrij Grote Kerkhof is voor niemand goed. Het lijkt ons noodzakelijk dat we de eerder gegeven duidelijkheid rond oplevering en de stand van zaken in de uitvoering overeind houden”, aldus PvdA-raadslid Rob de Geest.

De fracties willen een toelichting van B&W op de citaten en vragen waarom de informatie in het artikel afwijkt van de eerdere uitspraken en informatie vanuit het college over het autovrijmaken van het Grote Kerkhof. De fracties gaan er vanuit dat hun aanname – dat er uitgegaan wordt van voldoende parkeercapaciteit in de binnenstad bij oplevering van het Stadhuiskwartier en het daar direct opvolgende autovrijmaken van het Grote Kerkhof – de correcte is en blijft.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest