Door Rob de Geest op 9 juli 2012

‘Alleen afsluiting Welle bij evenementen’

Het college van B&W heeft aangegeven dat de Welle op zondagen alleen nog wordt afgesloten voor verkeer in combinatie met een evenement op die locatie. Dat heeft het college aangegeven in beantwoording op vragen van PvdA-raadslid Rob de Geest. Hij kaartte de veel gehoorde ontevredenheid aan rondom de zomerafsluitingen op zondagen in juli en augustus, zonder dat er evenementen plaatsvonden. Het college deelt de conclusie dat de huidige manier van afsluiten in de voorbije jaren tot het nodige onbegrip leidde bij veel mensen en zal daarom geen vervolg geven aan deze proef.

B&W heeft toegezegd, op basis van een uitgevoerde evaluatie, een nieuw verkeersbesluit te zullen nemen, waarmee afsluiting met een lege Welle op zondagen tot het verleden zal behoren. Afsluiten op zondagen gedurende het jaar kan nog steeds maar gekoppeld aan een evenement.

PvdA’er Rob de Geest: “wij zijn tevreden met deze conclusie. Hier hebben we vaker op aangedrongen. Afsluiten van de Welle op zondagen kan, maar dan wel met evenementen die voor begrip zorgen rondom zo’n verkeersafsluiting. Een afsluiting met een vrijwel lege Welle draagt niet bij aan dat gewenste draagvlak”

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest