Door Jantine Sijbring op 21 december 2015

Afvalstoffentarief: 1 jaar voordeel maar daarna…?

De wijziging van de afvalstoffentarieven heeft volgens de PvdA een ingebouwde teleurstelling voor veel mensen in zich, als gevolg van een ondoordacht wijzigingsvoorstel op de tarieven door een meerderheid van de raad. Een voordeel in het eerste jaar door een verlaging van het vaste deel van het tarief kan volgend jaar wel eens tot een verhoging leiden omdat bepaalde kosten bij de afvalverwerking wel blijven en alsnog doorberekend moeten worden. De PvdA is voor scherpe afvaltarieven maar je moet teleurstellingen zoals deze voorkomen

Afgelopen woensdag heeft de raad het nieuwe tarief voor de afvalstoffenheffing vastgesteld. Het tarief is opgebouwd uit een vast deel en een variabele deel. Het vaste deel betaal je sowieso en het variabele deel is afhankelijk van het aantal keer dat men restafval (in de grijze container) aanbiedt. Dus hoe minder afval je aanbiedt hoe minder je betaalt.

Nu is de regel dat de gemeente met het geld van de afvalstoffenheffing ook de kosten moet kunnen betalen, die bij de afvalinzameling worden gemaakt. Het tarief moet wettelijk gezien ook echt kostendekkend zijn. En nu blijkt het afhalen van het afval door Circulus afgelopen jaren meer gekost te hebben dan dat wij, met z’n allen hebben betaald aan afvalstoffenheffing. Het negatieve verschil is de laatste jaren betaald uit de reserve. Maar daar kunnen we niet meer mee doorgaan. De pot raakt leeg. Daarom had het college van B&W voorgesteld de tarieven iets te verhogen. Om de bewoners toch te blijven aansporen om het afval te blijven scheiden was voorgesteld iets lager vast tarief in combinatie met een 8% hoger variabel tarief.

Maar het voorstel is gewijzigd aangenomen. Een aantal politieke partijen wilden een lager vast tarief (10% lager) en nog hoger variabel tarief (+34%). Dit vanuit de vooronderstelling dat het mensen nog meer aan zal sporen afval te scheiden.

De PvdA vindt dit wijzigingsvoorstel echter niet verantwoord. De kosten die o.a. door Circulus worden gemaakt moeten toch betaald worden. Als mensen het komende jaar heel erg hun best gaan doen en minder afvalstoffenheffing gaan betalen (wat best fijn is), dan zit de gemeente volgend jaar met een groot financieel gat in de begroting en moeten de tarieven alsnog weer omhoog en ga je toch weer meer betalen het jaar daarop. Dat werkt demotiverend en is daarmee een ingebouwde teleurstelling via het wijzigingsvoorstel van de verschillende raadsfracties. Want dan word je gestraft voor je goede inspanningen. Het was een teleurstelling die wij liever hadden willen voorkomen, een kleine meerderheid van de raad besloot echter anders en wijzigde het wel verstandiger B&W-voorstel.

Jantine Sijbring

Jantine Sijbring

Overig: Lid raadspresidium, lid werkgeverscommissie raad.  

Meer over Jantine Sijbring