Door Rob de Geest op 3 maart 2016

Aantasting drinkwaterkwaliteit door schaliegaswinning onacceptabel

RTV Oost bericht dat de rijksoverheid na 2020 vol wil inzetten op de winning van Schaliegas in Overijssel, waaronder in de omgeving van Deventer. Hierbij komt mogelijk de kwaliteit van het drinkwater in gevaar, als gevolg van de winning van schaliegas in de directe nabijheid van drinkwatergebieden. De PvdA vindt deze berichtgeving zorgwekkend en het achterstellen van drinkwaterkwaliteit op de winning van schaliegas onacceptabel.

PvdA-raadslid Rob de Geest: “Als de kwaliteit van drinkwater niet voorop staat en gegarandeerd kan worden, is de winning van schaliegas in Deventer voor ons onacceptabel.”

Landelijk is al enkele jaren het nodige te doen over de toekomstige winning van schaliegas in bepaalde delen van het land, waaronder in Deventer/Salland. De meeste provincies en zeer veel gemeenten hebben zich vanwege de effecten van schaliegaswinning tegen het uit de bodem halen van schaliegas gekeerd.

Begin 2014 dienden de fracties van GrLinks en de PvdA een motie in de gemeenteraad in, om aan te geven dat schaliegaswinning in Deventer niet gewenst is. Een meerderheid van de raad gaf op dat moment helaas aan zich (nog) niet tegen boringen bij Deventer te willen uitspreken.

De Geest: “Als het klopt dat drinkwaterkwaliteit niet of onvoldoende voorop staat bij het toekomstig winnen van schaliegas, dan hoop ik dat partijen die zich toen niet tegen boringen wilden uitspreken hier nog eens goed over na willen denken”.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest