Door Rob de Geest op 3 maart 2016

Aantasting drinkwaterkwaliteit door schaliegaswinning onacceptabel

RTV Oost bericht dat de rijksoverheid na 2020 vol wil inzetten op de winning van Schaliegas in Overijssel, waaronder in de omgeving van Deventer. Hierbij komt mogelijk de kwaliteit van het drinkwater in gevaar, als gevolg van de winning van schaliegas in de directe nabijheid van drinkwatergebieden. De PvdA vindt deze berichtgeving zorgwekkend en het achterstellen van drinkwaterkwaliteit op de winning van schaliegas onacceptabel.

PvdA-raadslid Rob de Geest: “Als de kwaliteit van drinkwater niet voorop staat en gegarandeerd kan worden, is de winning van schaliegas in Deventer voor ons onacceptabel.”

Landelijk is al enkele jaren het nodige te doen over de toekomstige winning van schaliegas in bepaalde delen van het land, waaronder in Deventer/Salland. De meeste provincies en zeer veel gemeenten hebben zich vanwege de effecten van schaliegaswinning tegen het uit de bodem halen van schaliegas gekeerd.

Begin 2014 dienden de fracties van GrLinks en de PvdA een motie in de gemeenteraad in, om aan te geven dat schaliegaswinning in Deventer niet gewenst is. Een meerderheid van de raad gaf op dat moment helaas aan zich (nog) niet tegen boringen bij Deventer te willen uitspreken.

De Geest: “Als het klopt dat drinkwaterkwaliteit niet of onvoldoende voorop staat bij het toekomstig winnen van schaliegas, dan hoop ik dat partijen die zich toen niet tegen boringen wilden uitspreken hier nog eens goed over na willen denken”.

Rob de Geest

Rob de Geest

Over Rob: Ik ben sinds januari 2005 gemeenteraadslid in Deventer, de stad waar ik opgroeide en daarvoor ook al enkele jaren actief voor de lokale PvdA. Sinds oktober 2017 ben ik fractievoorzitter. In het dagelijks leven werk ik als senior beleidsmedewerker Onderwijs, Wonen, Cultuur & Media, Infrastructuur & Milieu bij de Tweede Kamerfractie van de

Meer over Rob de Geest