Door Rob de Geest op 3 maart 2012

‘Aanpak leegstaande kantoren hard nodig’

De PvdA-fractie wil dat de gemeente Deventer nadrukkelijk aan de slag gaat met de forse leegstand van kantoorruimte in Deventer. Er moet meer werk gemaakt worden van functieverbreding en transformatie van langdurig leegstaande kantoren, bijvoorbeeld voor  woonruimte of bedrijfsruimte voor kleine zelfstandigen. Op dit moment is er nog geen concreet vastgesteld leegstandbeleid in Deventer, terwijl de leegstand in Deventer in 2012 gestegen is tot 27% of ca. 90.000 m2. PvdA-raadslid Rob de Geest heeft namens zijn fractie een initiatiefnota getiteld ‘De volle inzet op lege kantoren’ geschreven voor de gemeenteraad, met daarin verschillende actiepunten voor de gemeente om de kantorenleegstand, samen met eigenaren aan te pakken.

De fractie vindt het gezien de problematisch hoge leegstand wenselijk om overtollige kantorenvoorraad aan de kantorenmarkt te onttrekken en om terughoudend om te gaan met toevoeging van nieuwe voorraad vanuit de markt. Dit onttrekken aan de voorraad kan o.a. door leegstaande kantoren meer of andere  functies (bijvoorbeeld transformatie naar woonruimte) te geven of zelfs door te kiezen voor sloop van overtollige vierkante meters als er niks mogelijk is.

“Er is meer mogelijk dan nu gebeurt om de hoeveelheid leegstand te verminderen. Daar is gerichter beleid en meer samenwerking met eigenaren en overheden voor nodig. Zo kunnen sommige van de kantoorpanden mogelijk geschikt gemaakt worden voor woonruimte of kleinschalige bedrijfsruimte”, aldus PvdA’er Rob de Geest.

Daarnaast is de helft van de leegstand op dit moment kansarm doordat ze langer dan drie jaar leegstaat, zo concludeert de PvdA-fractie in de initiatiefnota. De fractie stelt dat er zeer terughoudend moet worden omgegaan met investeringen in oud en kansloos leegstaand bezit. Daarvoor zijn de alternatieven zoals transformatie of sloop geschikter, in samenspraak met eigenaren.

“Het is echt nodig dat de gemeente een grotere en beleidsmatige rol gaat oppakken rondom aanpak van leegstand. Eigenaren zijn verantwoordelijk voor hun bezit maar samen kan men beter naar mogelijkheden kijken. De gemeente kan daarbij o.a. kennis, ondersteuning en een netwerk inbrengen om  tot, soms onconventionele, oplossingen te komen”, aldus De Geest.

Enkele van de adviezen van de fractie zijn:

  • Investeer niet zomaar in verouderd en kansarm eigendom.
  • Stel een leegstandsverordening op gericht op leegstaande kantoorgebouwen.
  • Hergebruik van leegstand waar mogelijk en doe aan inbreiding, niet aan uitbreiding.
  • Oud voor nieuw. Sta open voor de optie om kansloos bezit te slopen.

De PvdA-fractie heeft de initiatiefnota en het bijbehorende raadsvoorstel ondertussen aangeboden aan de gemeenteraad voor bespreking en besluitvorming. Het voorstel dient als aanzet voor in 2012 verder uit te werken beleid door de gemeente Deventer.

Rob de Geest

Rob de Geest

Rob de Geest is sinds 27 februari 2019 wethouder Inkomen, Meedoen, Wonen,  Sport, Vastgoed en Herstructurering. Hij was daarvoor sinds januari 2005 raadslid en vanaf oktober 2017 fractievoorzitter. De PvdA vormt het college van B&W vanaf 11 juli 2018 met Gemeentebelang, GroenLinks, D66 en CDA. Lees hier het coalitieakkoord 2018-2022: Met Lef & Liefde voor Deventer

Meer over Rob de Geest