Door Redactie op 2 mei 2015

Geslaagde themabijeenkomst over Deventer, werk en economische kansen

De PvdA Deventer organiseerde op vrijdagmiddag 1 mei jl. een bijeenkomst in het pand van Witteveen en Bos over de economische positie van Deventer en de kansen die we lokaal en regionaal moeten grijpen om de werkgelegenheid op peil te houden. De werkgelegenheid in Deventer staat onder druk door het aangekondigde vertrek van enkele grote werkgevers. Er zal volgens de PvdA uit een andere vaatje getapt moeten worden om Deventer een onderscheidend en krachtigere positie te geven in de concurrentie met andere regio’s maar ook met het buitenland. Sprekers waren Harry Webers (oud-voorzitter Deventer kring Werkgevers) en europarlementariër Paul Tang.

De benodigde kracht en kansen kunnen o.a. gevonden in de ambitie om te komen tot een ‘Nieuwe Hanze’, een visiedocument van Harry Webers, oud voorzitter van de Deventer Kring Werkgevers (DKW). Het gaat hier om een netwerk van Europese steden die weer gaan samenwerken en zich met elkaar verbinden zoals de oude middeleeuwse Hanze ook met groot succes deed. Er zitten grote kansen in onderscheidend vermogen van steden en regio’s maar ook in samenwerking. Daarbij moet Deventer ook zijn blik meer op de markten in het oosten van Europa richten, zoals Duitsland. Bij de bijeenkomst op 1 mei gaf Harry Webers zijn visie op de Nieuwe Hanze en ging hij hierover in gesprek met aanwezigen.

Daarnaast was PvdA-Europarlementariër en delegatieleider Paul Tang aanwezig. Hij ging o.a. in op de rol die Brussel kan spelen in het versterken van de positie van een stad zoals Deventer. Maar er lag ook de vraag wat Deventer zelf kan en moet doen om binnen Nederland en Europa haar positie en naam economisch te versterken. Ook hierover werd met de aanwezigen van gedachten gewisseld.

1-meiviering PvdA Afdeling Deventer
Ook dit jaar vierden we binnen de afdeling Deventer op 1 mei de internationale Dag van de Arbeid. Alle leden waren van harte welkom om deze dag ‘s avonds te vieren in De Fermerie. Er werd o.a. stilgestaan bij de betekenis van deze dag in het kader van (internationale) solidariteit. Daarnaast werden jubilerende leden in het zonnetje gezet door het afdelingsbedeze dag stuur. Maar het was boven alles vooral een gezellige avond voor de leden.