GR2018

Download de, door de PvdA-ledenvergadering op 30 maart jl. vastgesteld,e functieprofielen ten behoeve van kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Profielschetsen PvdA Deventer GR 2018