12 juli 2017, om 23:00, Raadszaal, stadhuis - Deventer | Raadszaal, stadhuis - Deventer

Raadsvergadering gemeenteraad (Besluitvorming Voorjaarsnota)

Deze raadsvergadering betreft de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2017

Agenda: https://deventer.notubiz.nl/vergadering/418612/Raadsvergadering%20%28besluitvorming%20Voorjaarsnota%29%2012-07-2017?