8 juli 2016, om 23:00, Hendrik Heukelslaan 5 | Hendrik Heukelslaan 5

Vrijwilligers BBQ PvdA Deventer

Geachte leden van de PvdA Deventer,

Graag nodigen wij u als lid uit voor de zomer barbecue op vrijdag 8 juli.

Met deze barbecue sluiten wij het politieke seizoen af en vieren we samen de gezamenlijke activiteiten van de afgelopen periode .

Locatie: Hendrik Heukelslaan 5.

Aanvangstijd: 17:00 uur

Wanneer u onze uitnodiging aanvaardt, verzoeken we u vriendelijk aan te melden vóór 2 juli aan Ivanka via ievje_1988@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Afdelingsbestuur PvdA Deventer