20 september 2016, om 23:00, Stadsbrouwerij Davo, Sluisstraat 6 (Sluiskwartier) | Stadsbrouwerij Davo, Sluisstraat 6 (Sluiskwartier)

Prinsjesavond met o.a. John Kerstens (TK-lid) en Gea Sijpkes (zorgcentrum Humanitas)

Op dinsdag 20 september as. houdt de Partij van de Arbeid afdeling Deventer weer een ‘Prinsjesavond’, een openbare avond in het teken van Prinsjesdag. Op deze dag wordt de Troonrede uitgesproken door de koning en de Miljoennota voor 2017 gepubliceerd. Hiermee presenteert de regering in Den Haag de plannen en financiële plaatjes voor 2017.

Bij deze openbare avond in de Davo Bieren stadsbrouwerij en proeverij (Sluisstraat 6) zijn twee interessante sprekers aanwezig die vanuit hun expertise een blik op de nieuwe Kabinetsplannen werpen en hierover ook in gesprek gaan met aanwezigen: John Kerstens (Tweede Kamerlid PvdA) en Gea Sijpkes (directeur zorgcentrum Humanitas).

————

Openbare bijeenkomst in kader van Prinsjesdag
Dinsdag 20 september

Locatie: Stadsbrouwerij Davo, Sluisstraat 6 (Sluiskwartier)
Tijdstip: aanvang 20:00 uur (inloop vanaf 19:45)
Toegang gratis.