16 juni 2015, om 22:00, Fermerie, Muggenplein 9 | Fermerie, Muggenplein 9

Ledenvergadering PvdA Deventer

Geachte leden van de PvdA Deventer,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 16 juni om 20.00 uur in de Fermérie muggenplein 9. Onderstaand vindt u de agenda van deze avond. Na het officiële gedeelte waarin het jaarverslag en jaarrekening zou worden toegelicht, is er een mogelijkheid om toelichting te krijgen van de werkzaamheden van de fractie.

Agenda:

Deel 1 – officiële gedeelte:

  • Mededelingen
  • Jaarverslag 2014 (download)
  • financieel jaarverslag (volgt ter vergadering)
  • vertrek Chris uit bestuur
  • Fractieverantwoording
  • Rondvraag

Deel 2 – Politieke actualiteit

  • toelichting werkzaamheden fractie (vooruitblik de komende tijd)