6 november 2014, om 22:00, De Fermerie - Muggenplein, Deventer | De Fermerie - Muggenplein, Deventer

Ledenbijeenkomst over concept-verkiezingsprogramma PvdA Overijssel

Het Gewest PvdA Overijssel (de provinciale afdeling van de PvdA) is druk bezig met de voorbereidingen voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Hiervoor is er een concept-verkiezingsprogramma opgesteld. Peter Hermans (lid Provinciale Staten en lid van de verkiezingsprogrammacommissie PvdA Overijssel) wil dit graag toelichten en met u het gesprek over dit programma aangaan. Dit wordt uiteindelijk vastgesteld in een Gewestelijke vergadering. Graag willen wij met belangstellende leden praten over wat zij onze gewestelijke vertegenwoordigers zouden willen meegeven in de vorm van mogelijke amendementen.