14 november 2016, om 19:30, Buurthuis Villa Voorstad, Bierstraat 52 | Buurthuis Villa Voorstad, Bierstraat 52

Inloopuur PvdA Deventer in Voorstad

De raadsfractie van de Partij van de Arbeid in Deventer houdt op maandag 14 november as. een inloopspreekuur in de wijk Voorstad. De fractie vergadert eens per maand in een wijk in een van delen van de gemeente Deventer en houdt voorafgaand aan de fractievergadering een inloopuur in de wijk.
Deze inloop zal plaatsvinden in Villa Voorstad (Bierstraat 52) van 18.30 tot 19.30. Bewoners kunnen tijdens deze inloop zorgen of problemen onder de aandacht brengen van de PvdA-fractie. Namens de fractie zal in ieder geval PvdA-raadslid Jantine Sijbring aanwezig zijn tijdens dit spreekuur, zij is ook wijkcontactraadslid voor de wijk Voorstad.
Op 12 december as. zal de PvdA-fractie een inloop houden in de wijk Zandweerd en op 16 januari in Keizerslanden. In de maanden daarna volgen een voor een alle andere wijkdelen van de gemeente.

Indien mensen niet langs kunnen komen bij het inloopspreekuur dan kan men de fractie ook mailen: fractie@pvdadeventer.nl