14 juni 2016, om 22:00, Fermerie, Muggenplein 9 | Fermerie, Muggenplein 9

Algemene Ledenvergadering

Jaarlijkse ledenvergadering PvdA Deventer met vaststelling jaarrekening 201

Tijd:
20:00 uur
Locatie: Fermerie, Muggenplein 9 (centrum)

Beste partijgenoot,

Dinsdag 14 juni 2016 as. vindt de Algemene Ledenvergadering van de PvdA afdeling Deventer plaats. Via deze weg nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn.

Om tijdens deze avond niet alleen de verplichte verslagen te bespreken, maar ook input vanuit de leden te krijgen zal er een gesprek plaatsvinden met de aanwezige fractieleden over prioriteiten voor de komende 2 jaar. Aanwezige leden worden gevraagd daarbij 1 punt in te brengen, een onderwerp waarvan zij vinden dat dit de aandacht van de fractie vraagt als prioriteit in de komende tijd.

Wij hopen u welkom te mogen heten op deze avond en het gesprek met u aan te gaan.

Agenda:

  1. Opening
  2. Jaarverslag 2015 (download)
  3. Jaarrekening
  4. Installeren 2 nieuwe bestuursleden
  5. politieke actualiteit
  6. Gesprek met PvdA-fractie
  7. Rondvraag
  8. Afsluiting

Met vriendelijke groet,

Het afdelingsbestuur PvdA Deventer

ansichtkaart_alv_14_06_2016_voorkant_small