8 mei 2014, om 20:00, Pavilljoen, Vogeleiland | Pavilljoen, Vogeleiland

Algemene Ledenvergadering PvdA Deventer

Datum: Donderdag 8 mei 2014

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Paviljoen Vogeleiland, Stationsstraat 2

Agenda in pdf-formaat >>>

1. Opening en mededelingen

2. Verslag ALV 30 november 2013 en 1 mei 2014 Klik hier en klik hier >>>

3. Jaarverslag 2013 klik hier >>>

4. Benoeming nieuwe leden kascommissie

5. Coalitie-akkoord Klik hier >>>

6. Dank en afscheid: Jos Pierey, Patrick Kemperman, Vincent Stijns en Hans Jellema

7. Dank Jan Moester

8. Verkiezing nieuwe bestuursleden

9. Bestuursoverdracht

10. Rondvraag en sluiting door nieuwe voorzitter