3 november 2015, om 22:00, De Fermerie (Muggenplein 9) | De Fermerie (Muggenplein 9)

Algemene Ledenvergadering PvdA Deventer

Geacht PvdA-lid,

Graag nodigt het afdelingsbestuur van de PvdA Deventer u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 november as. De vergadering begint om 20.00 en vindt plaats in De Fermerie (Muggenplein 9, centrum).

Tijdens deze algemene ledenvergadering nemen wij afscheid van Matthijs Nijboer als afdelingsvoorzitter. Matthijs treedt terug uit het bestuur in verband met een nieuwe baan. Daarnaast wordt er een nieuwe afdelingsvoorzitter voorgedragen voor benoeming in de persoon van Andries van den Berg. Ook bestuurslid Pelle Oosting neemt afscheid van het Deventer bestuur. Hij zal binnenkort toetreden tot het gewestelijk bestuur van de PvdA Overijssel.

Naast het afscheid van enkele bestuursleden en de benoeming van een nieuwe afdelingsvoorzitter zullen de begroting en het werkplan 2016 besproken worden en voor vaststelling worden aangeboden. Ook de fractie zal korte een toelichting geven op actuele politieke onderwerpen die spelen in Deventer.

Agenda:

1. Opening vergadering
2. Mededelingen en vaststelling agenda
3. Notulen vorige ledenvergadering (download hier)
4a. Werkplan 2016 (download hier)
4b. Begroting 2016 (ter vergadering beschikbaar)
5. Afscheid Matthijs Nijboer en Pelle Oosting van het bestuur
6. Voordracht Andries van den Berg als nieuwe afdelingsvoorzitter
7. Toelichting fractie op actuele zaken
8. Rondvraag

We hopen op uw aanwezigheid op 3 november as.

Met vriendelijke groet,

Het afdelingsbestuur PvdA Deventer