Algemene ledenvergadering (najaarsvergadering)

Door Redactie op 15 november 2018, van 19:30 tot 22:00, Volgt | Volgt

Locatie : Het Campagnepand aan de Grote Poot 10, Deventer

Datum : 15 november 2018, om 19.30 uur, inloop om 19.15 uur

 

Beste leden,

Op donderdag 15 november as. houdt de Partij van de Arbeid afdeling Deventer een ledenvergadering.

 Agenda:

 1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Goedkeuring werkplan 2019 van bestuur PvdA (download)

4. Goedkeuring begroting 2019 van bestuur PvdA (wordt ter vergadering beschikbaar gesteld)

5. Voortgangsbericht van de gemeentefractie van de PvdA.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.