Algemene ledenvergadering

Door Redactie op 8 juli 2018, van 16:00 tot 17:30, Fermerie, Muggenplein 9 | Fermerie, Muggenplein 9

Locatie: De Fermerie, Muggeplein 9 (centrum) Deventer

Datum en tijdstip: zo. 8 juli 2018, van 16.00 tot ca 17.30 uur, inloop vanaf 15.30 uur

Op zondag 8 juli as. houdt de Partij van de Arbeid afdeling Deventer een ledenvergadering.

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Coalitieakkoord
  4. Rondvraag.
  5. Sluiting.

Op vrijdag 6 juli a.s. Wordt het coalitieakkoord gepresenteerd door de 5 formerende partijen. Later op de dag krijgen de leden opnieuw een mailbericht van de PvdA-Deventer waarin:

  • datum, tijdstip en locatie van de ALV definitief wordt bevestigd;
  • een link is opgenomen naar het coalitieakkoord zodat u deze kunt lezen.

Wij hopen op uw komst!

Met vriendelijke groet,

Het afdelingsbestuur