1e Trijntje Blaauboerlezing door PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul

Door Redactie op 8 maart, van 17:30 tot 18:00, Lebuïnuskerk Deventer | Lebuïnuskerk Deventer

Op vrijdag 8 maart zal in de Lebuïnuskerk de allereerste Trijntje Blaauboer-lezing gegeven door PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul. Het in Deventer geboren Tweede Kamerlid zal in het kader van internationale vrouwendag een lezing geven over Trijntje Blaauboer (1887-1951), de eerste vrouwelijke wethouder in Deventer in 1927.

De lezing zal een ode zijn aan een heldin, zoals Blaauboer kan worden beschouwd gezien de vrijwel unieke rol die zij innam als vrouwelijke bestuurder in een tijd dat dit nog veel weerstand opriep bij veel mensen. Blaauboer werd in 1927 onverwacht gekozen voor de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP, de voorganger van de PvdA) als gemeenteraadslid in Deventer en werd in het najaar ook wethouder van onderwijs. Een ambt dat zij vier jaar zou vervullen, totdat zij gedwongen werd haar ambt neer te leggen omdat getrouwd was met een leraar, wat volgens de gemeentewet van 1931 niet mocht.

Blaauboer is daarmee niet alleen een pionier in een tijd dat vrouwelijke deelname aan politiek en bestuur nog een zeldzaamheid was maar wel zijn ontwikkeling inzette, ze is ook een voorbeeld van een heldin die tegen de stroom inging en helaas op teleurstellende wijze haar positie moest opgeven vanwege het werk van haar man.

Van den Hul – in de Tweede Kamer woordvoerder emancipatiebeleid namens de PvdA-Kamerfractie – zal in haar lezing ingaan op de rol ban Blaauboer voor de positie van vrouwen binnen de politiek en binnen Deventer en zal hiermee ook de aftrap geven voor een lezingenserie die van vanaf nu jaarlijks onder titel ‘de Trijntje Blaauboer-lezing’ zal worden opgestart. Oud-PvdA-raadslid in Deventer Bep Spa zal Van den Hul inleiden bij haar lezing.

De eerste Trijntje Blaauboer-lezing is gratis en openbaar toegankelijk in de Lebuïnuskerk en begint om 17.30 uur op het Hoogkoorpodium. De lezing maakt onderdeel uit van het internationale vrouwendagfestival Deventer.

Zie: https://internationalevrouwenfestivaldeventer.nl/programma/