Bep Spa

Raadslid
Bestuur, organisatie, veiligheid, sport en cultuur

Bekijk hier een introductiefilmpje met Bep:
http://www.youtube.com/watch?v=nxMHM8V0IQ8

Portefeuille 1e woordvoerder:

  • Bestuur, organisatie, veiligheid, sport en cultuur

Overig:
plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
– lid van het raadspresidium

Wijkraadslid:
Centrum

Facebook: bep.spa

 

 

Fonds voor incidentele culturele activiteiten en evenementen

door Bep Spa op 24 juli 2017

De raad heeft ingestemd met een voorstel van de PvdA-fractie voor het instellen van een tijdelijk fonds voor incidentele culturele activiteiten en evenementen. Een motie van PvdA-raadslid Bep Spa, om een dergelijk fonds ter grootte van €200.000 voor 2018 en 2019 in te stellen, maakt het mogelijk dat incidentele initiatieven ook financiering kunnen vinden, waar

lees verder »

Kunst in openbare ruimte in kaart brengen

door Bep Spa op 22 juli 2017

Deventer gaat een (online) catalogus maken van alle kunst in de openbare ruimte. Tot op heden waren de verschillende kunstwerken die in stad en buitengebied in de openbare ruimte geplaatst zijn niet altijd duidelijk en toegankelijk gepresenteerd wat betreft achtergrond, maker. Een goede digitale ontsluiting maakt Kunst in de Openbare Ruimte zo voor iedereen toegankelijk en

lees verder »

Raad unaniem tegen sluiting cellencomplex politie Deventer

door Bep Spa op 24 december 2016

Een motie van PvdA en CU, met een duidelijke uitspraak tegen het besluit van de korpsleiding om het cellencomplex in Deventer te sluiten, is afgelopen week unaniem aangenomen door de Deventer gemeenteraad. Recent werd onverwachts bekend gemaakt dat de regionale korpsleiding besloten heeft om het cellencomplex in Deventer te gaan sluiten in het kader van

lees verder »

Een open en toegankelijk burgemeestershof

door Bep Spa op 4 december 2016

De binnenplaats van het nieuwe Stadshuiskwartier, genaamd het burgemeestershof, is prachtig en trekt veel bekijks, evenals de daarnaast gelefgen expositieruimte, de Stadsetalage. Het is echter alleen toegankelijk voor bezoekers tijdens doordeweekse dagen en werktijden. Van verschillende kanten blijkt er echter behoefte aan openstelling op alle dagen, vanwege de prachtige omgeving en de en de architectonische

lees verder »

Zorgen om TTIP in Deventer

door Bep Spa op 18 november 2015

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) zijn in onderhandeling over de handels-overeenkomst Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP). Nederlandse consumenten en bedrijven kunnen weliswaar profiteren van dit akkoord maar de potentiële bedreigingen zijn net zo groot. Initiatiefnemers Tjeerd van der Meulen (GroenLinks) en Bep Spa (PvdA): “TTIP kan een groot effect hebben

lees verder »

Een Speelgoedmuseum met toekomst

door Bep Spa op 3 juli 2015

De raad heeft op 24 juni jl. een initiatiefvoorstel van D66 en PvdA aangenomen. Samen met D66 heeft PvdA-raadslid Bep Spa vorm gegeven aan een raadsinitiatief voor het besluitvormingstraject dat moet leiden tot een keuze uit de verschillende voorstellen die er vanuit de stad zijn voor een Speelgoedmuseum nieuwe stijl. De raad ging unaniem akkoord met

lees verder »

Tempo maken met ‘Deventer Verhaal’

door Bep Spa op 15 februari 2015

Nadat de gemeente Deventer besloot de musea in de stad te reorganiseren, werd het ‘Deventer Verhaal’ op poten gezet. Een organisatie die in De Waag en op locatie exposities en evenementen gaat organiseren. De fracties van PvdA en VVD maken zich zorgen over de voortgang en hebben er vragen over gesteld aan het college van

lees verder »

‘Deventer museum blijft bestaan’

door Bep Spa op 27 juni 2013

Een amendement ingediend door de PvdA heeft ervoor gezorgd dat de forse bezuiniging op cultuur en op het Deventer museum is aangepast. In het kader van de gemeentelijke bezuiniging werd de oorspronkelijk beoogde bezuiniging van 700.00 euro met 275.000 euro verlaagt. PvdA-raadslid Bep Spa: “Met dit amendement realiseren we een noodzakelijke bezuiniging waaraan ook de

lees verder »

1e gezamenlijke 1-meiviering PvdA en GL succes

door Bep Spa op 2 mei 2013

Met grote tevredenheid kijken de afdelingen van PvdA en GroenLinks in Deventer terug op hun eerste gezamenlijke 1-meiviering. op woensdag 1 mei jl. De bijeenkomst vond met stralend weer plaats op het Vogeleiland. Het bleek een goed bezochte bijeenkomst door zowel PvdA als GrLinks-leden en diverse geïnteresseerden. In een ontspannen sfeer werd de Dag van

lees verder »

Meer inzet wijkagenten in Deventer wijken

door Bep Spa op 6 februari 2013

De PvdA-fractie wil dat er werk wordt gemaakt van de nieuwe mogelijkheden om in Deventer meer wijkagenten in te zetten, zeker in het licht van rijksbezuinigingen die gevolgen hebben voor het huidige Team Toezicht. PvdA-raadslid Bep Spa stelde hier in de raadsvergadering vragen over aan de burgemeester. Hij deed de toezegging dat dit ook voor

lees verder »