Zorg in de buurt en voor elkaar.

Ons standpunt

Goede zorg en ondersteuning voor iedereen en zo dicht mogelijk in de buurt georganiseerd. Thuiszorg zonder stopwatch met professionele hulp voor verzorging en medische handelingen.

Nieuwsberichten over Zorg in de buurt en voor elkaar.

Deventer Werkt Sterk & Sociaal: Voorjaarsnota 2017

door Rob de Geest op 19 juli 2017

Op 12 en 19 juli jl. behandelde de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2017 met de gemeentelijke plannen voor 2018. Aan het eind van het jaar worden deze opgenomen in de begroting voor 2018. Raadsfracties kunnen hun opvatting over de plannen geven en er kunnen aanvullende of nieuwe voorstellen gedaan worden. Lees hier de spreektekst van PvdA-raadslid Rob de Geest

lees verder »

Maatwerk bij hantering kostendelersnorm ouderen met AIO-uitkering

door Çetin Yildirim op 29 juni 2017

De PvdA-fractie heeft schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de wijze waarop er om wordt gegaan met de kostendelersnorm voor ouderen die een uitkering via de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) krijgen. Deze ouderen hebben nog steeds te maken met een korting op hun uitkering as zij vanuit zorgbehoefte inwonen bij kinderen of

lees verder »

Zorgen over exploitatie buurthuizen

door Jantine Sijbring op 6 juni 2017

De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over de toekomst van buurthuizen als belangrijke voorzieningen in de verschillende Deventer wijken.  In bijna alle gevallen wordt het gebouw gehuurd van de gemeente tegen aanzienlijke (commerciële) huurprijzen. Het blijkt een enorme opgave voor de besturen met vrijwilligers om deze huur op te brengen uit de verhuur

lees verder »

PvdA Deventer houdt ‘zorgavond’

door Redactie op 20 januari 2017

Op donderdag 26 januari as. houdt de PvdA Deventer een openbare thema-avond Zorg. Sprekers zijn hierbij Tweede Kamerlid Agnes Wolbert, Deventer wethouder Jan  Jaap Kolkman, Bernadette Ottenschot (Concerndirecteur Zorgverkoop, Marketing en Productontwikkeling) en Ilona Ordelman (eigenaresse HalteZ). Twee jaar geleden heeft de transitie in de zorg plaatsgevonden. Hoe is dit in Deventer verlopen? Waar moeten we

lees verder »

Stop dyslexiezorg in december verbaast PvdA

door Rob de Geest op 20 december 2016

De PvdA-fractie heeft aan de bel getrokken bij het college van B&W n.a.v. de mededeling dat de gemeente in december de dyslexiezorg vanuit een zorginstelling stopt omdat het budgetplafond bereikt is door deze instelling. PvdA-raadsleden Rob de Geest en Çetin Yildirm hebben hier vragen over gesteld aan het college. Recent ontving de raad een raadsmededeling

lees verder »

Station moet via alle ingangen toegankelijk zijn voor rolstoel en rollator

door Rob de Geest op 13 oktober 2016

Reizigers en passanten kunnen nog steeds niet met een rollator, rolstoel of een kinderwagen door de poortjes aan de voorzijde van het NS-station omdat hier alleen smalle poortjes staan. Deze uitgang ligt het dichtst bij het recent vernieuwde busplatform maar mensen die door een bredere poort moeten vanwege een scootmobiel, rolstoel of kinderwagen moeten omlopen

lees verder »

Succesvolle Prinsjesavond bij Davo Stadsbrouwerij

door Redactie op 21 september 2016

Op de derde dinsdag van september hield de Partij van de Arbeid in Deventer haar traditionele ‘Prinsjesavond’. In een zaal bij de Davo stadsbrouwerij spraken John Kerstens (Tweede Kamerlid PvdA) en Gea Sijpkes (directeur zorgcentrum Humanitas) over de miljoenennota die op deze dinsdag in Den Haag gepresenteerd was. Beiden gingen voor een zaal vol met geïnteresseerde

lees verder »

Voorjaarsnota 2016: ‘een Sterk en Sociaal Deventer’

door Jurgen Goejer op 7 juli 2016

Op 6 juli jl. behandelde de gemeenteraad de jaarlijkse Voorjaarsnota, de gemeentelijke plannen voor het komend jaar. Eind van dit jaar krijgt dit stuk verder vorm via een financiele vertaling in de gemeentelijke begroting voor 2017. De PvdA-fractie gaf, evenals alle andere fracties, een beschouwing op de gemeentelijke plannen voor 2017. PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer beoordeelde

lees verder »

Oog voor werk voor mensen met arbeidsbeperking

door Çetin Yildirim op 7 juli 2016

De PvdA-fractie heeft aandacht gevraagd voor zogenaamde ‘garantiebanen’ bij de gemeente. Hierbij gaat het om banen voor mensen die wel kunnen werken maar die door een beperking niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen. Overheid en bedrijfsleven hebben afspraken gemaakt om gezamenlijk dergelijke garantiebanen (100.000 door de marktsector en 25.000 door de

lees verder »

Thema-avond: Kinderopvang nu en in de toekomst

door Redactie op 29 november 2015

De PvdA Deventer houdt op maandag 7 december as. een thema-avond over kinderopvang in het Wijkcentrum Vijfhoek aan het Andriessenplein. (download de flyer) Kinderopvang is voor veel werkende ouders een belangrijk middel om te kunnen blijven werken, terwijl het kind voorzien wordt van goede opvang en ook alvast in contact komt met andere kinderen. Toch

lees verder »