Onderwijs=werk.

Ons standpunt

Een diploma vergroot de kans op werk. Extra inzet op vermindering van het aantal leerlingen dat zonder diploma van school gaat evenals inzet op meer stageplekken , ook bij de gemeente.

Nieuwsberichten over Onderwijs=werk.

Voortmaken met nieuwbouw vmbo Etty Hillesum Lyceum

door Rob de Geest op 23 juli 2017

De gemeenteraad heeft zich uitgesproken over de noodzaak om nu echt stappen te zetten in het realiseren van noodzakelijke nieuwbouw voor de vmbo-afdeling van het Etty Hillesum Lyceum. Daarover wordt al enkele jaren gesproken. Een motie van PvdA-raadslid Rob de Geest om realisatie door de gemeente en het EHL nu ook echt dichterbij te brengen

lees verder »

Deventer Werkt Sterk & Sociaal: Voorjaarsnota 2017

door Rob de Geest op 19 juli 2017

Op 12 en 19 juli jl. behandelde de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2017 met de gemeentelijke plannen voor 2018. Aan het eind van het jaar worden deze opgenomen in de begroting voor 2018. Raadsfracties kunnen hun opvatting over de plannen geven en er kunnen aanvullende of nieuwe voorstellen gedaan worden. Lees hier de spreektekst van PvdA-raadslid Rob de Geest

lees verder »

Opinie: De ‘alternatieve feiten’ van de VVD

door Rob de Geest op 2 maart 2017

De VVD in Deventer houdt mensen voor de gek. Zij neemt het college de maat over de versterking van de lokale economie en werkgelegenheid, maar levert zelf vooral commentaar en geen bijdrage aan verbeteringen. De partij is eerder blokkerend geweest bij versterkingen dan een aanjager, zo stelt PvdA-raadslid Rob de Geest in een opiniestuk: ‘De ‘alternatieve feiten’ van de VVD

lees verder »

Succesvolle Prinsjesavond bij Davo Stadsbrouwerij

door Redactie op 21 september 2016

Op de derde dinsdag van september hield de Partij van de Arbeid in Deventer haar traditionele ‘Prinsjesavond’. In een zaal bij de Davo stadsbrouwerij spraken John Kerstens (Tweede Kamerlid PvdA) en Gea Sijpkes (directeur zorgcentrum Humanitas) over de miljoenennota die op deze dinsdag in Den Haag gepresenteerd was. Beiden gingen voor een zaal vol met geïnteresseerde

lees verder »

Voorjaarsnota 2016: ‘een Sterk en Sociaal Deventer’

door Jurgen Goejer op 7 juli 2016

Op 6 juli jl. behandelde de gemeenteraad de jaarlijkse Voorjaarsnota, de gemeentelijke plannen voor het komend jaar. Eind van dit jaar krijgt dit stuk verder vorm via een financiele vertaling in de gemeentelijke begroting voor 2017. De PvdA-fractie gaf, evenals alle andere fracties, een beschouwing op de gemeentelijke plannen voor 2017. PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer beoordeelde

lees verder »

Tempo maken met versterking lokale economie en werkgelegenheid

door Rob de Geest op 17 mei 2016

De PvdA-fractie is ontstemd en ontevreden over het langzame tempo waarin er gewerkt wordt aan een netwerkorganisatie van gemeente en werkgevers om de lokale economie en werkgelegenheid te helpen versterken. Een voorstel daarvoor werd in november met brede steun aangenomen in de gemeenteraad maar tot nu toe blijven de uitwerking en de start van deze

lees verder »

Thema-avond: Kinderopvang nu en in de toekomst

door Redactie op 29 november 2015

De PvdA Deventer houdt op maandag 7 december as. een thema-avond over kinderopvang in het Wijkcentrum Vijfhoek aan het Andriessenplein. (download de flyer) Kinderopvang is voor veel werkende ouders een belangrijk middel om te kunnen blijven werken, terwijl het kind voorzien wordt van goede opvang en ook alvast in contact komt met andere kinderen. Toch

lees verder »

Een impuls voor de lokale economie en werkgelegenheid

door Jurgen Goejer op 22 november 2015

De raad heeft ingestemd met het initiatiefraadsvoorstel van PvdA-raadsleden Jurgen Goejer en Rob de Geest voor de oprichting van een economische netwerkorganisatie, waarin bedrijfsleven en gemeente samenwerken aan het economisch versterken en profileren van Deventer als vestigingsplaats voor bedrijven. Het voorstel werd door een grote meerderheid in de raad gesteund en kreeg de nodige positieve

lees verder »

PvdA organiseert ‘Prinsjesavond’

door Redactie op 11 september 2015

Dinsdag 15 september as. houdt de Partij van de Arbeid afdeling Deventer weer een ‘Prinsjesavond’, een avond in het teken van Prinsjesdag en de die dag uitgesproken Troonrede. Op deze dag worden in Den Haag de plannen en financiële plaatjes voor komend jaar gepresenteerd. Bij deze openbare avond in De Fermerie (Muggenplein 9) zijn verschillende

lees verder »

PvdA: ‘Meer stageplekken bij gemeente’

door Rob de Geest op 17 augustus 2015

De fractie van de PvdA is ontstemd over de forse daling van het aantal stageplekken bij de gemeente Deventer voor het jaar 2014-2015. Navraag op de cijfers door PvdA-raadslid Rob de Geest leert de fractie dat de aantallen fors gedaald zijn ten opzichte van voorgaande jaren. De fractie heeft dit aangekaart via schriftelijke vragen aan

lees verder »