Grip op uw buurt.

Ons standpunt

Ruimte geven aan bewoners en meer zeggenschap over het budget voor de eigen buurt en voorzieningen. Er wordt o.a. een wijk- en activiteitencentrum mogelijk gemaakt in wijken waar bewoners hier serieuze initiatieven voor opzetten.

Nieuwsberichten over Grip op uw buurt.

Investeren in kwaliteit openbare ruimte

door Rob de Geest op 27 juli 2017

De raad heeft met brede steun ingestemd met een voorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest om weer te investeren in onderhoud en kwaliteit van de openbare ruimte. De PvdA-fractie diende samen met ChristenUnie een voorstel in (met steun van Gemeentebelang en Deventer Belang) om bij de komende begroting extra, incidentele financiële middelen op te nemen

lees verder »

Deventer Werkt Sterk & Sociaal: Voorjaarsnota 2017

door Rob de Geest op 19 juli 2017

Op 12 en 19 juli jl. behandelde de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2017 met de gemeentelijke plannen voor 2018. Aan het eind van het jaar worden deze opgenomen in de begroting voor 2018. Raadsfracties kunnen hun opvatting over de plannen geven en er kunnen aanvullende of nieuwe voorstellen gedaan worden. Lees hier de spreektekst van PvdA-raadslid Rob de Geest

lees verder »

Zorgen over exploitatie buurthuizen

door Jantine Sijbring op 6 juni 2017

De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over de toekomst van buurthuizen als belangrijke voorzieningen in de verschillende Deventer wijken.  In bijna alle gevallen wordt het gebouw gehuurd van de gemeente tegen aanzienlijke (commerciële) huurprijzen. Het blijkt een enorme opgave voor de besturen met vrijwilligers om deze huur op te brengen uit de verhuur

lees verder »

Kansen voor ontwikkeling Sluiskwartier na PvdA-initiatief

door Rob de Geest op 1 juni 2017

Het is de PvdA gelukt om een belangrijke gebiedsontwikkeling fors bij te sturen. Het oorspronkelijke plan van de gemeente Deventer, om in het Sluiskwartier alle oude panden aan de Pothoofdkade te slopen voor parkeerplaatsen voor de komende 10-15 jaar, is van de baan. De raad stemde eerder al in met het initiatief-voorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest

lees verder »

PvdA Deventer viert Dag van de Arbeid op 1 mei

door Redactie op 1 mei 2017

Op maandag 1 mei aanstaande organiseert de Partij van de Arbeid Deventer de jaarlijkse viering van de Dag van de Arbeid. Hierbij heeft de PvdA een uiteenlopend programma, met een ochtenddeel bij Woon- en zorgcentrum Humanitas en een avondprogramma in de Davo Stadsbrouwerij (Sluiskwartier), met voorafgaand een stadswandeling in het Bergkwartier en de Raambuurt. Het

lees verder »

Raad unaniem tegen sluiting cellencomplex politie Deventer

door Bep Spa op 24 december 2016

Een motie van PvdA en CU, met een duidelijke uitspraak tegen het besluit van de korpsleiding om het cellencomplex in Deventer te sluiten, is afgelopen week unaniem aangenomen door de Deventer gemeenteraad. Recent werd onverwachts bekend gemaakt dat de regionale korpsleiding besloten heeft om het cellencomplex in Deventer te gaan sluiten in het kader van

lees verder »

Zorgen over behoud taken en rol Cambio na overname Circulus

door Jantine Sijbring op 27 oktober 2016

De PvdA-fractie heeft vragen aan het college van B&W gesteld n.a.v. ongerustheid over de rol en taken van buurtbeheerbedrijf Cambio na de overname door Circulus-Berkel. Vanaf 2013 is Cambio daar formeel een onderdeel van geworden en de organisatie is nu nadrukkelijker in de organisatie van Circulus opgegaan. De PvdA vindt de werkzaamheden en ervaringen van

lees verder »

Extra handhaving en inzet op preventie overlast

door Rob de Geest op 14 juli 2016

De gemeenteraad en het college hebben positief gereageerd op een voorstel van de PvdA-fractie om in een pilot meer in te zetten op aanpak van overlast in de openbare ruimte in Deventer. Via extra handhavingscapaciteit op straat en meer inzet op preventie bij overlast wil de PvdA iets doen aan de zorgen over het gebrek aan

lees verder »

Voorjaarsnota 2016: ‘een Sterk en Sociaal Deventer’

door Jurgen Goejer op 7 juli 2016

Op 6 juli jl. behandelde de gemeenteraad de jaarlijkse Voorjaarsnota, de gemeentelijke plannen voor het komend jaar. Eind van dit jaar krijgt dit stuk verder vorm via een financiele vertaling in de gemeentelijke begroting voor 2017. De PvdA-fractie gaf, evenals alle andere fracties, een beschouwing op de gemeentelijke plannen voor 2017. PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer beoordeelde

lees verder »

Vragen PvdA over voortbestaan wijkcentrum Vijfhoek

door Rob de Geest op 3 juli 2016

De PvdA-fractie Deventer heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het signaal dat het bestuur van het Wijkcentrum Vijfhoek haar activiteiten in het pand aan het Andriessenplein per 1 september as. zal beëindigen. PvdA-raadslid Rob de Geest: “Dat is een zorgwekkend signaal, vooral omdat er al jaren behoefte is aan een wijkcentrum in

lees verder »