Een helpende hand: versterking armoedebeleid.

Ons standpunt

De aanval op armoede wordt verstrekt. Geen wachtlijsten bij schuldhulpverlening en goede sociale voorziening als ondersteuning. Kinderen horen niet in armoede op te groeien en we willen mensen niet isoleren door armoede.

Nieuwsberichten over Een helpende hand: versterking armoedebeleid.

Deventer Werkt Sterk & Sociaal: Voorjaarsnota 2017

door Rob de Geest op 19 juli 2017

Op 12 en 19 juli jl. behandelde de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2017 met de gemeentelijke plannen voor 2018. Aan het eind van het jaar worden deze opgenomen in de begroting voor 2018. Raadsfracties kunnen hun opvatting over de plannen geven en er kunnen aanvullende of nieuwe voorstellen gedaan worden. Lees hier de spreektekst van PvdA-raadslid Rob de Geest

lees verder »

Ieder kind moet mee kunnen doen!

door Çetin Yildirim op 3 april 2017

Het percentage kinderen dat in Deventer kans loopt in armoede op te groeien bedraagt 13%, ongeveer evenveel als in Nederland maar ook het hoogste percentage sinds 2006. Dat is zorgwekkend hoog, volgens de PvdA-fractie Deventer. PvdA-raadslid Çetin Yildirim stelt daarom vragen aan het college van B&W hoe de extra rijksmiddelen voor de bestrijding van kinderarmoede

lees verder »

Thema-avond: ‘De strijd tegen kinderarmoede’

door Redactie op 6 maart 2017

De Partij van de Arbeid Deventer hield op maandag 6 maart as. een thema-avond in het Kindcentrum Rivierenwijk over kinderarmoede en het bestrijden hiervan. Centraal stond de vraag hoe we in Deventer kunnen zorgen dat de extra financiële middelen vanuit het rijk voor armoedebestrijding ook op de juiste wijze en met resultaat besteed worden. Hoofdspreker

lees verder »

Voorjaarsnota 2016: ‘een Sterk en Sociaal Deventer’

door Jurgen Goejer op 7 juli 2016

Op 6 juli jl. behandelde de gemeenteraad de jaarlijkse Voorjaarsnota, de gemeentelijke plannen voor het komend jaar. Eind van dit jaar krijgt dit stuk verder vorm via een financiele vertaling in de gemeentelijke begroting voor 2017. De PvdA-fractie gaf, evenals alle andere fracties, een beschouwing op de gemeentelijke plannen voor 2017. PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer beoordeelde

lees verder »

PvdA organiseert ‘Prinsjesavond’

door Redactie op 11 september 2015

Dinsdag 15 september as. houdt de Partij van de Arbeid afdeling Deventer weer een ‘Prinsjesavond’, een avond in het teken van Prinsjesdag en de die dag uitgesproken Troonrede. Op deze dag worden in Den Haag de plannen en financiële plaatjes voor komend jaar gepresenteerd. Bij deze openbare avond in De Fermerie (Muggenplein 9) zijn verschillende

lees verder »

Themabijeenkomst over economische zelfstandigheid vrouwen

door Redactie op 29 januari 2015

Op maandagochtend 9 februari as. houdt de PvdA Deventer een themabijeenkomst rondom de economische zelfstandigheid van vrouwen. De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met organisaties zoals Deventer Werktalent, Aventus en Eigen Kracht Deventer Vrouwen van de Vrijwilligerscentrale Deventer. Met deze themabijeenkomst wil de PvdA een uiteenlopende groep vrouwen bereiken die nu te ver van de

lees verder »