De schone, veilige buurt.

Ons standpunt

We gaan meer inzetten op handhaving van overlast voor hondenpoep, zwerfafval en overlast in de buurt. Per 5000 inwoners komt er 1 wijkagent.

Nieuwsberichten over De schone, veilige buurt.

Investeren in kwaliteit openbare ruimte

door Rob de Geest op 27 juli 2017

De raad heeft met brede steun ingestemd met een voorstel van PvdA-raadslid Rob de Geest om weer te investeren in onderhoud en kwaliteit van de openbare ruimte. De PvdA-fractie diende samen met ChristenUnie een voorstel in (met steun van Gemeentebelang en Deventer Belang) om bij de komende begroting extra, incidentele financiële middelen op te nemen

lees verder »

Deventer Werkt Sterk & Sociaal: Voorjaarsnota 2017

door Rob de Geest op 19 juli 2017

Op 12 en 19 juli jl. behandelde de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2017 met de gemeentelijke plannen voor 2018. Aan het eind van het jaar worden deze opgenomen in de begroting voor 2018. Raadsfracties kunnen hun opvatting over de plannen geven en er kunnen aanvullende of nieuwe voorstellen gedaan worden. Lees hier de spreektekst van PvdA-raadslid Rob de Geest

lees verder »

Opheldering over toekomst vliegveld Teuge door uitbreiding Lelystad Airport

door Rob de Geest op 29 juni 2017

De PvdA heeft de gevolgen van de uitbreiding van Lelystad Airport voor de leefbaarheid in Deventer en de toekomst van vliegveld Teuge aangekaart bij het college van  B&W. PvdA-raadslid Rob de Geest heeft vragen aan het college gesteld over de recente bekendmaking van de vliegroutes van Lelystad Airport over Teuge en Deventer, hetgeen grote gevolgen

lees verder »

Raad unaniem tegen sluiting cellencomplex politie Deventer

door Bep Spa op 24 december 2016

Een motie van PvdA en CU, met een duidelijke uitspraak tegen het besluit van de korpsleiding om het cellencomplex in Deventer te sluiten, is afgelopen week unaniem aangenomen door de Deventer gemeenteraad. Recent werd onverwachts bekend gemaakt dat de regionale korpsleiding besloten heeft om het cellencomplex in Deventer te gaan sluiten in het kader van

lees verder »

Vragen over afvalbakken centrum en dumping in wijken

door Rob de Geest op 17 december 2016

De PvdA-fractie heeft schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W over de nog steeds overvolle publieke afvalbakken in het stadscentrum en het dumpen van afval van afval in wijken. De fractie kaartte de onwenselijke manier van dumping van huisafval of ander afval eerder al via PvdA-raadslid Rob de Geest aan maar ziet nog geen

lees verder »

Zorgen over behoud taken en rol Cambio na overname Circulus

door Jantine Sijbring op 27 oktober 2016

De PvdA-fractie heeft vragen aan het college van B&W gesteld n.a.v. ongerustheid over de rol en taken van buurtbeheerbedrijf Cambio na de overname door Circulus-Berkel. Vanaf 2013 is Cambio daar formeel een onderdeel van geworden en de organisatie is nu nadrukkelijker in de organisatie van Circulus opgegaan. De PvdA vindt de werkzaamheden en ervaringen van

lees verder »

PvdA & D66: ‘samenwerken aan een vitale Deventer binnenstad met ambities’

door Rob de Geest op 15 juli 2016

De raadsfracties van PvdA en D66 mengen zich met een binnenstadsmanifest in de discussie over de staat en toekomst van de Deventer binnenstad. PvdA-raadslid Rob de Geest en D66-raadslid Bas Noor zetten in het manifest ‘In het centrum van de aandacht’ de binnenstad centraal als belangrijke plek voor ondernemerschap, werkgelegenheid, ontspanning en wonen. In het

lees verder »

Extra handhaving en inzet op preventie overlast

door Rob de Geest op 14 juli 2016

De gemeenteraad en het college hebben positief gereageerd op een voorstel van de PvdA-fractie om in een pilot meer in te zetten op aanpak van overlast in de openbare ruimte in Deventer. Via extra handhavingscapaciteit op straat en meer inzet op preventie bij overlast wil de PvdA iets doen aan de zorgen over het gebrek aan

lees verder »

Voorjaarsnota 2016: ‘een Sterk en Sociaal Deventer’

door Jurgen Goejer op 7 juli 2016

Op 6 juli jl. behandelde de gemeenteraad de jaarlijkse Voorjaarsnota, de gemeentelijke plannen voor het komend jaar. Eind van dit jaar krijgt dit stuk verder vorm via een financiele vertaling in de gemeentelijke begroting voor 2017. De PvdA-fractie gaf, evenals alle andere fracties, een beschouwing op de gemeentelijke plannen voor 2017. PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer beoordeelde

lees verder »

Deventer spreekt zich uit tegen schaliegaswinning

door Rob de Geest op 24 april 2016

Op voorstel van de PvdA en GroenLinks heeft de gemeenteraad van Deventer zich afgelopen week in ruime meerderheid uitgesproken tegen de toekomstige winning van schaliegas, o.a. in de omgeving van Deventer. Er is al jaren veel kritiek op en zorg over deze geplande winning van onconventioneel gas, vooral door de manier waarop dit gas gewonnen

lees verder »