De jeugd een plek.

Ons standpunt

We behouden de speelplekken en ook milieucentrum / kinderboerderij De Ulebelt blijft behouden. Ook voor de oudere jeugd moeten voorzieningen zijn binnen en buiten.

Nieuwsberichten over De jeugd een plek.

Voortmaken met nieuwbouw vmbo Etty Hillesum Lyceum

door Rob de Geest op 23 juli 2017

De gemeenteraad heeft zich uitgesproken over de noodzaak om nu echt stappen te zetten in het realiseren van noodzakelijke nieuwbouw voor de vmbo-afdeling van het Etty Hillesum Lyceum. Daarover wordt al enkele jaren gesproken. Een motie van PvdA-raadslid Rob de Geest om realisatie door de gemeente en het EHL nu ook echt dichterbij te brengen

lees verder »

Brede raadssteun voor voorstel investeren in poppodium Burgerweeshuis

door Rob de Geest op 21 juli 2017

Een voorstel van PvdA, D66 en GroenLinks om te beginnen met het reserveren van middelen voor een noodzakelijke verbouwing van poppodium Burgerweeshuis is met raadsbrede steun aangenomen. Een motie van Bas Noor (D66), Rob de Geest (PvdA) en Tjeerd van der Meulen (GL) gaf het college de opdracht om bij de komende begroting 2018 een

lees verder »

Ieder kind moet mee kunnen doen!

door Çetin Yildirim op 3 april 2017

Het percentage kinderen dat in Deventer kans loopt in armoede op te groeien bedraagt 13%, ongeveer evenveel als in Nederland maar ook het hoogste percentage sinds 2006. Dat is zorgwekkend hoog, volgens de PvdA-fractie Deventer. PvdA-raadslid Çetin Yildirim stelt daarom vragen aan het college van B&W hoe de extra rijksmiddelen voor de bestrijding van kinderarmoede

lees verder »

´Maak de toekomst´ in Deventer in De Hip

door Redactie op 7 maart 2017

´Maak de toekomst´ komt naar Deventer Op vrijdag 10 maart 2017, De Hip, Brink 21, 19:30 Maak de Toekomst verzamelt de beste ideeën voor een toekomst die vooruitgang brengt voor iedereen. Op 10 maart as. pitchen kandidaat Tweede Kamerleden Kirsten van den Hul, Keklik Yücel en Mirthe Biemans van de PvdA en jonge wereldverbeteraars hun

lees verder »

Thema-avond: ‘De strijd tegen kinderarmoede’

door Redactie op 6 maart 2017

De Partij van de Arbeid Deventer hield op maandag 6 maart as. een thema-avond in het Kindcentrum Rivierenwijk over kinderarmoede en het bestrijden hiervan. Centraal stond de vraag hoe we in Deventer kunnen zorgen dat de extra financiële middelen vanuit het rijk voor armoedebestrijding ook op de juiste wijze en met resultaat besteed worden. Hoofdspreker

lees verder »

Stop dyslexiezorg in december verbaast PvdA

door Rob de Geest op 20 december 2016

De PvdA-fractie heeft aan de bel getrokken bij het college van B&W n.a.v. de mededeling dat de gemeente in december de dyslexiezorg vanuit een zorginstelling stopt omdat het budgetplafond bereikt is door deze instelling. PvdA-raadsleden Rob de Geest en Çetin Yildirm hebben hier vragen over gesteld aan het college. Recent ontving de raad een raadsmededeling

lees verder »

Voorjaarsnota 2016: ‘een Sterk en Sociaal Deventer’

door Jurgen Goejer op 7 juli 2016

Op 6 juli jl. behandelde de gemeenteraad de jaarlijkse Voorjaarsnota, de gemeentelijke plannen voor het komend jaar. Eind van dit jaar krijgt dit stuk verder vorm via een financiele vertaling in de gemeentelijke begroting voor 2017. De PvdA-fractie gaf, evenals alle andere fracties, een beschouwing op de gemeentelijke plannen voor 2017. PvdA-fractievoorzitter Jurgen Goejer beoordeelde

lees verder »

Thema-avond: Kinderopvang nu en in de toekomst

door Redactie op 29 november 2015

De PvdA Deventer houdt op maandag 7 december as. een thema-avond over kinderopvang in het Wijkcentrum Vijfhoek aan het Andriessenplein. (download de flyer) Kinderopvang is voor veel werkende ouders een belangrijk middel om te kunnen blijven werken, terwijl het kind voorzien wordt van goede opvang en ook alvast in contact komt met andere kinderen. Toch

lees verder »

Lucht voor speeltuinverenigingen en speelplekken

door Rob de Geest op 6 juli 2015

De PvdA-fractie heeft met succes enkele verzachtende voorstellen ingebracht voor de bezuinigingen op Deventer speeltuinverenigingen en voor de buurten waar de 90 speelplekken staan die in zelfbeheer van bewoners gegeven worden. Dat deed de lokale PvdA in de afgelopen raadsvergaderingen bij de behandeling van de Voorjaarsnota via voorstellen van PvdA-raadsleden Jurgen Goejer en Rob de

lees verder »

Fijne Feestdagen namens de PvdA Deventer

door Redactie op 24 december 2014

De PvdA Deventer wenst iedereen fijne feestdagen en een sociaal en gezond 2015 toe! Heeft u in 2015 vragen, opmerkingen of loopt u tegen dingen aan, benader vooral de PvdA-fractie. Klik door voor onze kerst- en nieuwjaarsgroet.

lees verder »